ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

    Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις (προστίθενται σταδιακά)

 


ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΦΓ088.1 Αντόρνο: Minima Moralia Ι. Πίσσης (Α)
ΦΑ002.7 Εντ Χούσερλ: Καρτεσιανοί Στοχασμοί Π. Θεοδώρου (Α)
ΦΒ040.3 Jean Jacques Rousseau: Το κοινωνικό συμβόλαιο Κ. Κουκουζέλης (Α)
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Στ. Τσινόρεμα (Υ)
Φ120 Λογική Π. Θεοδώρου (Υ)
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία Λ. Παπαδάκη (Υ)
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Ειρ. Βιλτανιώτη (Υ)
ΦΒ254.1 Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας (Παιδ/κή επάρκεια) Κ. Καβουλάκος (Π)
ΦΒ241.4 Φιλοσοφία της Πράξης Κ. Καβουλάκος (Π)
ΦΓ278 Φιλοσοφία της Θρησκείας K. Ανδρουλιδάκης (Π)
ΦΒ240 Σύγχρονη Πολιτική φιλοσοφία: μια εισαγωγή Κ. Κουκουζέλης (Π)
ΦA201.14 Το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης: Μεταφυσικά και ηθικά ζητήματα Κ. Σαργέντης (Π)
ΦΑ200 Γνωσιοθεωρία Φ. Βασιλείου (Π)
ΦΓ293.1 Αισθητική Κριτική Ευάγγ. Αθανασόπουλος (Π)
ΦΒ351.4 Φιλοσοφία και Λογοτεχνία: Φιλοσοφικά ζητήματα Κ. Ανδρουλιδάκης (Σ)
ΦΑ301.14 Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι Ειρ. Βιλτανιώτη (Σ)
ΦΓ362.1 Σοφιστές Χλόη Μπάλλα (Σ)
ΦΒ359 Φιλοσοφία της δράσης Κ. Σαργέντης (Σ)
ΦΒ350.16 Τέχνη και Αισθητική: μελέτη θεωρητικών κειμένων Ευαγγ. Αθανασόπουλος (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας Γ. Ακουμιανάκης -
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες Γ. Ακουμιανάκης -
 
ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
Εκπαιδευτική άδεια: κ. Μ. Βενιέρη, Κ. Μπαντινάκη, Σπ. Τέγος
 
 
 
 
 
 


ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΚΚΑ100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Τ. Κακλαμάνη (Υ)
ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία (διδακτική επάρκεια) Ελ. Κατσαρού (Υ)
ΚΨΑ050 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι Β. Τσούρτου (Υ)
ΚΠΑ030 Ιστορία της εκπαίδευσης (Υ) (διδακτική επάρκεια)  * Αικ. Δαλακούρα (Y)
ΚΨΒ052 Αναπτυξιακή Ψυχολογία  (διδακτική επάρκεια) Β. Τσούρτου (Π)
KKA111 Φιλοσοφία της Πράξης Κ. Καβουλάκος (Π)
ΚΨΒ071 Ψυχολογία των Συναισθημάτων Δ. Σταματοπούλου (Π)
ΚΚΓ140 Ιστορική Κοινωνιολογία Ν. Βαφέας (Π)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση Ν. Λιοδάκη (Α)
ΠΑΙΣ000 Πρακτική Άσκηση   (A) 
ΚΨΑ160 Ταυτότητα και διομαδικές σχέσεις T. Ιατρίδης (Π)
ΚΠΑ015 Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας (Παιδ/κή επάρκεια) Κ. Καβουλάκος (Π)
ΚΚΒ115 Πολιτική Κοινωνιολογία Ν. Βαφέας (Π)
ΚΜΑ551 Εργασιακή Πορεία των Πτυχιούχων του Τμήματος Τ. Κακλαμάνη / Ν. Λιοδάκη (Σ)
ΚΚΓ410 Φωτογραφία και κοινωνία  Α. Τσαντηρόπουλος (Σ)
ΚΠΑ346 Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων Ελ. Παπαστεφανάκη (Σ)
ΚΠΑ312 Παιδαγωγικές Θεωρίες 1 Ελ. Παπαστεφανάκη (Σ)
ΚΔΒ460 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Φωτεινή Ρεράκη (Σ)
ΚΜΑ590 Μεθοδολογία Ανθρωπολογικής Έρευνας Φωτεινή Ρεράκη (Σ)
ΚΨΓ350 Ψυχολογία της Τέχνης Δ. Σταματοπούλου (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας Γ. Ακουμιανάκης -
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες Γ. Ακουμιανάκης -
 

ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)

* Πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά από τους φοιτητές διότι στο εαρινό εξάμηνο δεν θα διδάξει ο κ. Γεωργούλας το αντίστοιχο μάθημα
Εκπ. Άδεια: Αντ. Γεωργούλας, Βαφέας - αντιπρόεδρος ΕΑΠ
 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2019 - 2020

Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΩΝΤΥΠΟΣ
ΦΓ088.2 Μαξ Χορκχάιμερ, «Παραδοσιακή και κριτική θεωρία» Κ. Καβουλάκος (Α)
ΦΑ004.2 Τζων ΜακΝτάουελ: Νους και Κόσμος Ι. Πίσσης (Α)
ΦΓ067.1 Πλωτίνος, Εννέας Τετάρτη, Περί της εις τα σώματα καθόδου της ψυχής Ειρ. Βιλτανιώτη (Α)
ΦΓ064.6 Πλάτων, Συμπόσιο Χλόη Μπάλλα (Α)
ΦΒ040.4 Σπινόζα, Πολιτική Πραγματεία Κ. Κουκουζέλης (Α)
ΦΒ050.2 R. Wollheim, Η Τέχνη και τα Αντικείμενά της Κ. Μπαντινάκη (Α)
ΦΑ000 Κείμενα Γνωσιοθεωρίας Φωτ. Βασιλείου (Α)
Φ110 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης Ι. Πίσσης (Υ)*
Φ140 Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Κ. Καβουλάκος (Υ)
Φ180 Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας Κ. Ανδρουλιδάκης (Υ)
ΦΑ204.2 Φιλοσοφία των Εικόνων Κ. Μπαντινάκη (Π)
ΦΓ267 Φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας: πρώιμος νεοπλατωνισμός Ειρ. Βιλτανιώτη (Π)
ΦΓ265 Εισαγωγή στον Αριστοτέλη Χλόη Μπάλλα  (Π)
ΦΓ276.9 Εισαγωγή στην ανθρωπολογία του Ρουσώ Σπ. Τέγος (Π)
ΦΒ250.26 Μοντέρνο - Μεταμοντέρνο Ευαγγ. Αθανασόπουλος (Π)
ΦΒ350.17 Εικόνες και Λέξεις Ευαγγ. Αθανασόπουλος (Σ)
ΦΒ357.5 Τι είναι ο Άνθρωπος; Κ. Ανδρουλιδάκης  (Σ)
ΦΒ335.2 Άνθρωποι και Μηχανές. Τα Ηθική Προβλήματα Στ. Τσινόρεμα (Σ)
ΦΓ381.1 Κάρλ Λέβιτ: Το νόημα της Ιστορίας Π. Θεοδώρου (Σ)
ΦΓ396.1 Το ζήτημα του γέλιου στην ιστορία της φιλοσοφίας Σπ. Τέγος (Σ)
ΦΑ300.2 Θέματα Φιλοσοφίας του Νου Φωτ. Βασιλείου (Σ)
ΕΠΛ003 Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης Γ. Ακουμιανάκης -
ΕΠΛ004 Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Γ. Ακουμιανάκης -

 

ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
*Το μάθημα δηλώνεται από φοιτητές 2ου έτους και πάνω
Εκπαιδευτικές Άδειες: Μ. Βενιέρη, Λ. Παπαδάκη
Άδεια ανατροφής: Κ. Σαργέντης

 

 

 


 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΩΝΤΥΠΟΣ
ΚΕΑ200 Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών Αντ. Γεωργούλας (Υ)
ΚΚΑ110 Κοινωνιολογική Θεωρία Αντ. Γεωργούλας (Υ)
ΚΨΑ051 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ Τ. Ιατρίδης (Υ)
ΚΨΒ053 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ Β. Τσούρτου (Π)
ΚΠΑ033 Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη: από τον 18ο στον 20ο αιώνα (διδ. Επάρκεια)* Αικ. Δαλακούρα (Π)
ΚΜΑ250 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών Στ. Κακλαμάνη (Π)
ΚΨΑ072 Θεωρίες εαυτού - ταυτότητας, ρύθμιση συναισθημάτων και διαδικασίες διαχείρησης του άγχους στην εφηβεία (διδ. Επάρκεια)* Δ. Σταματοπούλου (Π)
ΚΠΑ010 Εκπαίδευση, Κοινωνική Αλλαγή και Πολιτισμική Αειφορία Μαρία Πατσαρίκα (Π)
ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (διδ. Επάρκεια)* Μαρία Πατσαρίκα (Π)
ΕΑΓ100 Ακαδημαϊκή Γραφή ** N. Λιοδάκη (Ε)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση Ν. Λιοδάκη (Π)
ΠΑΙΣ000 Πρακτική Άσκηση   (Α)
ΚΠΒ317 Ιστορία και Σχολική Ιστορία (διδ. Επάρκεια)* Αικ. Δαλακούρα (Σ)
ΚΨΑ364 Η φύση της προκατάληψης Τ. Ιατρίδης (Σ)
ΚΜΑ550 Εφαρμογές στις Ποσοτικές Μεθόδους Έρευνας Στ. Κακλαμάνη (Σ)
ΚΨΓ391 Kοινωνικοί παράγοντες που μεσολαβούν στην ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων Β. Τσούρτου (Σ)
ΚΚΒ421 Εξουσία και Εξέγερση στο Ελληνικό Εθνικό Κράτος Ν. Βαφέας (Σ)
ΚΚΑ411 Κοινωνιολογία του Εθνικισμού Ν. Βαφέας (Σ)
ΚΠΑ311 Παιδαγωγικές Θεωρίες ΙΙ Ελ. Παπαστεφανάκη  (Σ)
ΚΔΓ501 Ανθρωπολογία του Φύλου Φωτεινή Ρεράκη (Σ)
ΕΠΛ003 Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης Γ. Ακουμιανάκης -
ΕΠΛ004 Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Γ. Ακουμιανάκης -

 

ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)

* Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα έως και το ακ. έτος 2016-17, για να ολοκληρώσουν τα μαθήματα από τον 3ο πίνακα της διδακτικής τους επάρκειας μπορούν να δηλώσουν το μάθημα ΠΔΕ200 Διδάσκοντας στο παρελθόν ΙΙ, από το Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας και το ΑΕΦΦ090 Διδακτική των Αρχαίων Γλωσσών από το Τμήμα Φιλολογίας. Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα μετά το ακ. έτος 2017-18 μπορούν να δηλώσουν τα δύο παραπάνω μαθήματα και επιπλέον το σεμινάριο της κ. Δαλακούρα ΚΠΒ317 Ιστορία και Σχολική Ιστορία

** Το μάθημα ΕΑΓ100 δηλώνεται ΜΟΝΟ από φοιτητές 3ου εξαμήνου και πάνω
Εκπ. Άδεια: Α. Τσαντηρόπουλος