Τοποθέτηση μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στα Ε

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΔΩ