Γνωστοποίηση προκήρυξης εκλογών για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΔΩ