Βαγγέλης Μπαντέκας

avatar maleΒαγγέλης Μπαντέκας

Συμβασιούχος (Ακαδημαϊκή εμπειρία)

Γραφείο: 003
Ώρες γραφείου: Τρίτη 17:30-18:30, Πέμπτη 18:00-19:00 καθώς και έπειτα από συνεννόηση. *
Τηλέφωνο: 28310 77209
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νοέμβριος 2016: Διδακτορικός τίτλος (Doctor Philosopiae) από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου (Humboldt Universität zu Berlin).
• Διδακτορική διατριβή: Vom subjektiven zum objektiven Gedanken. Hegels reife Kritik an Kants Logik-Begriff und Grundzüge seiner eigenen Theorie des logischen Formalismus. [Από την υποκειμενική στην αντικειμενική έννοια. Η κριτική του ώριμου Χέγκελ στην Καντιανή έννοια της λογικής και βασικά στοιχεία της δικής του θεωρίας του λογικού φορμαλισμού.]

• Βαθμός: magna cum laude [άριστα].
o Σεπτέμβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον

κλάδο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

• Βαθμός: άριστα, 10,00 (δέκα).
o Ιούλιος 1999: Πτυχίο του Τμήματος Νομικής της Σχολής

Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
• Βαθμός: λίαν καλώς, 7,87 (επτά και ογδόντα επτά εκατοστά).

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ακαδ. Έτος 2022-23: Διδάσκων (Συμβ. Ακαδ. Εμπ.) στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο αντικείμενο: Γνωσιοθεωρία

o Εαρινό εξάμηνο 2022: Διδάσκων βάσει του π.δ. 407/1980 στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο αντικείμενο: Γνωσιοθεωρία. Πραγματοποιήθηκαν τα εξής μαθήματα:

• Παράδοση: Γνωσιοθεωρία
• Σεμινάριο: Η φιλοσοφία του νου στην Κριτική του

Καθαρού Λόγου

o Από το χειμερινό εξάμηνο του 2013/14: Διδάσκων (Privatdozent) στο Ινστιτούτο Φιλοσοφίας του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Technische Universität Berlin):
• Χειμ. εξ. 2020/21: Normativität bei Kant und Hegel [Κανονιστικότητα σε Καντ και Χέγκελ].

• Χειμ. εξ. 2019/20: Technik in den Wirtschaftswissenschaften. Marxismus und Neoklassik im Vergleich. Philosophische Probleme ökonomischer Theoriebildung [Τεχνολογία στις οικονομικές επιστήμες. Μαρξισμός και Νεοκλασικισμός σε αντιπαραβολή. Φιλοσοφικά προβλήματα οικονομικής θεωρίας].

• Χειμ. εξ. 2018/19: Marx und die Neoklassik; Methode und ökonomisches Gesetz im Lichte der klassischen Deutschen Philosophie. Philosophische Probleme ökonomischer Theoriebildung [Μαρξ και Νεοκλασικοί. Μέθοδος και οικονομικός νόμος στο φως της κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας. Φιλοσοφικά προβλήματα οικονομικής θεωρίας].

• Εαρ. εξ. 2018: Marx und die Neoklassik zur Kapitaltheorie. Philosophische Probleme ökonomischer Theoriebildung [Μαρξ και Νεοκλασικοί. Θεωρία κεφαλαίου. Φιλοσοφικά προβλήματα οικονομικής θεωρίας].

 

• Χειμ. εξ. 2017/18: Marx und die Neoklassik zu Akkumulation, Wachstum und Krise. Philosophische Probleme ökonomischer Theoriebildung [Μαρξ και Νεοκλασικοί. Συσσώρευση, ανάπτυξη και κρίση. Φιλοσοφικά προβλήματα οικονομικής θεωρίας]

• Εαρ. εξ. 2017: Marx und die Neoklassik zu Ware und Geld. Philosophische Probleme ökonomischer Theoriebildung [Μαρξ και Νεοκλασικοί. Εμπόρευμα και χρήμα. Φιλοσοφικά προβλήματα οικονομικής θεωρίας]

• Χειμ. εξ. 2016/17: Die Methodenlehre der Kritik der reinen Vernunft [Η μεθοδολογία στην Κριτική του Καθαρού Λόγου]. • Εαρ. εξ. 2016: Die Radikalisierung des dialektischen Widerspruchs: Kants Antinomienlehre und Hegels Kritik [Η ριζοσπαστικοποίηση της διαλεκτικής αντίφασης: η καντιανή θεωρία των αντινομιών του λόγου και η εγελιανή κριτική].


• Χειμ. εξ. 2015/16: Hegels Theorie über Struktur, Verhältnis und Wirklichkeit und ihre Relevanz im Kontext der modernen Logik [Η εγελιανή θεωρία περί δομής, σχέσης και ενεργού πραγματικότητας και η σημασία της στο πλαίσιο της μοντέρνας λογικής].


• Εαρ. εξ. 2015: Warenfetisch, Erscheinung und Objektivität. Marx und Hegel zum Kampf um Realität und Anerkennung im technologisch organisierten Arbeitsprozess [Φετιχισμός του εμπορεύματος, φαινομενικότητα και αντικειμενικότητα. Μαρξ και Χέγκελ περί του αγώνα για πραγμάτωση και αναγνώριση στην τεχνολογικά οργανωμένη διαδικασία της εργασίας].


• Χειμ. εξ. 2014/15: Hegels Negativitätstheorie und die mathematische Logik [Εγελιανή θεωρία της αρνητικότητας και μαθηματική λογική].


• Χειμ. εξ. 2013/14: Hegels Theorie der Objektivität. Technik und Idee des Wissens [Εγελιανή θεωρία της αντικειμενικότητας. Τεχνολογία και ιδέα της γνώσης].

o 2013: Διδάσκων (Privatdozent) στο Ινστιτούτο Φιλοσοφίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie Universität Berlin):

• Εαρ. εξ. 2013: Einführung in Hegels theoretische Philosophie: Die drei Stellungen des Gedankens zur Objektivität [Εισαγωγή στη θεωρητική φιλοσοφία του Χέγκελ: οι τρεις στάσεις της σκέψης έναντι της αντικειμενικότητας]

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Καντ, Χέγκελ, γερμανικός ιδεαλισμός.
o Γνωσιοθεωρία, φιλοσοφία του νου, οντολογία.
o Ιστορία και φιλοσοφία της λογικής.
o Μαρξ, νεοκλασική οικονομική θεωρία, ιστορία, φιλοσοφία καικοινωνιολογία των οικονομικών.
o Σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία.
o Ιστορία, φιλοσοφία και κοινωνιολογία του δικαίου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  1. “Die Reflexionstheorie in Hegels Wissenschaft der Logik”, Hegel-Jahrbuch 2013, Band II: Hegel und die Moderne, Hg. von A. Arndt, M. Gerhard, J. Zovko.
  1. Vom subjektiven zum objektiven Gedanken. Hegels reife Kritik an Kants Logik-Begriff und Grundzüge seiner eigenen Theorie des logischen Formalismushttps://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/20282;jsessionid=806A0284AD3D30164C7813B11E134D9F
  1. Καρλ Μαρξ, Κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του δικαίου, Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, Νήσος, Αθήνα (υπό έκδοση).