Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο «Ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση: θεωρία και εφαρμογές» με κωδ. ΚΠΒ330, είναι οι ακόλουθοι (Α.Μ.): 

5937,5964,5998,5708,5679,6009,5929,6052,5877,

6034,5867,5910,5879,5851,5923,5828,5884,5897,

5911,5517,5511,5757,6042,5413,6003,6027,5927,

5907,5968,5938,5936,5602,5861,5534,5528,5719,

5539 ,4703, 5427,5819, 5477.

 

Η διδάσκουσα προτίθεται να δεχτεί στο σεμινάριο του εαρινού κατά απόλυτη προτεραιότητα φοιτητές και φοιτήτριες που δεν επιλέχθηκαν στο χειμερινό από όσους/ες δήλωσαν την επιθυμία στις 11/10/2022 (2η συνάντηση) να το παρακολουθήσουν".