Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, καθώς και οι  φοιτητές/τριες και απόφοιτοι/ες των ΠΜΣ του Τμήματος,  που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο μαθημάτων Π.Π.Δ.Ε. μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο προτίθενται να εκκινήσουν τη φοίτησή τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος μπορείτε να δείτε εδώ

Υπόδειγμα αίτησης θα βρείτε εδώ