ΠΜΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστηματική Φιλοσοφία» αποτελεί συντονισμένη εκπαιδευτική ενέργεια του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ (το οποίο έχει τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ), του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και του Τμήματος ΦΚΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αποστολή του είναι η κατάρτιση επιστημόνων στα ειδικά γνωστικά πεδία της Θεωρητικής Συστηματικής Φιλοσοφίας (Γνωσιοθεωρία και Φιλοσοφία της Επιστήμης, Λογική, Φιλοσοφική Λογική και Φιλοσοφία της Γλώσσας), της Πρακτικής Συστηματικής Φιλοσοφίας (Ηθική, Πολιτική Φιλοσοφία, Βιοηθική) καθώς και της Φιλοσοφίας της Τέχνης και της Τεχνολογίας. Επιδιώκεται η εμβάθυνση στην έρευνα των επιμέρους προβλημάτων των παραπάνω γνωστικών πεδίων καθώς και στην έρευνα των θεωρητικών και εννοιολογικών τους συσχετίσεων. Πληροφορίες για τη διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών», όπως και για τον Κανονισμό Λειτουργίας του, δίνονται στον ιστότοπο του ΠΜΣ.

ΠΜΣ «Συστηματική Φιλοσοφία»