ΠΜΣ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Το ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» έχει ως στόχο την εξειδίκευση στη Φιλοσοφία και την άρτια εκπαίδευση στις μεθόδους της φιλοσοφικής έρευνας, με έμφαση στους κλάδους της Πρακτικής Φιλοσοφίας από σκοπιά ιστορική και συστηματική. Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φιλοσοφία θα μπορούν (α) να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και ως στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, και (β) να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας, προκειμένου να ακολουθήσουν ερευνητική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», όπως και για τον Κανονισμό Λειτουργίας του, βλ. τον ιστότοπο του ΠΜΣ.

ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»