Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι σπουδών είναι τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού των Τομέων του Τμήματος (Φιλοσοφίας & Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών), στα οποία θα μπορείτε να απευθύνεστε για θέματα του προγράμματος σπουδών.