Κατερίνα Δαλακούρα

photo tegos

Κατερίνα Δαλακούρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Ιστορία της Εκπαίδευσης και του Φύλου

Γραφείο: 011
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 10:00-11:00, Παρασκευή 14:30-15:30
Τηλέφωνο: 28310 77234
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Φιλοσοφίας του Α.Π.Θ.
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιστορία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • European Diploma in Education and Training (University of Glasgow, University of Palma de Mallorka, University of Reinnes)
 • Διδακτορική διατριβή στην Ιστορία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • Μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα “Η διάσταση του φύλου στη δόμηση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών και το προφίλ των γυναικών εκπαιδευτικών κατά το 19ο και 20ό αιώνα” (2004-2006), Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.
 • Γλωσσομάθεια: Αγγλικά, Ισπανικά, Βουλγαρικά

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 1987-1998: καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • 1993-1996 & 2000-2005: Βοηθητικό διδακτικό έργο στο Τ.Ε.Π.Α.Ε, Α.Π.Θ. και εποπτεία πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών της Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • 2002-2006: Διδάσκουσα στο Διατμηματικό Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  “Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων”, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. (συνεργαζόμενα τμήματα: Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Τμήμα Ψυχολογίας).
 • 2004-2006: Ειδική Επιστήμων (βάσει του Π.Δ. 407/1980) στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ. και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • 2007 - 2011: Λέκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 2011 - 2014: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα ΦΚΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 2014 - 2017 : Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, ΦΚΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 2017- έως σήμερα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΦΚΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ιστορία των γυναικών και του φύλου (18ος -20ός αι)
 • Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης: εκπαίδευση και εθνικισμός, έμφυλες και εθνικές ταυτότητες, υποκειμενικότητες, βιογραφίες γυναικών εκπαιδευτικών (190ς -20ός αι.)
 • Ιστορία της γυναικείας εκδοτικής και κοινωνικής δραστηριότητας (19ος -20ός αι.)
 • Ιστορία των εκπαιδευτικών θεσμών και των παιδαγωγικών ιδεών και θεωριών (18ος – 20ός αι.)
 • Μεθοδολογία ιστορικής και εκπαιδευτικής έρευνας
 • Ιστοριογραφία
  -Ιστορική περίοδος, χώρος: 18ος -20ός αιώνας, Βαλκάνια, Οθωμανικός/μετα-οθωμανικός χώρος, Ελλάδα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • (2000) The Nationalistic Dimension in the Upbringing and Education of Young Greek Women in the Territories of the Ottoman Empire during the 19th Century, in: N. P. Terzis (ed), Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States ( 315-332). Thessaloniki: Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis. 
 • (2000) Η εκπαίδευση των γυναικών στη Θεσσαλονίκη και στη Φιλιππούπολη κατά τον 19ο αιώνα και έως τις αρχές του 20ού, στο:  Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους. Ιστορία, Τέχνη, Πολιτισμός. 18ος-20ός αιώνας (437-458). Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος.
 • (2005) Διοικητικά σχήματα στην εκπαίδευση, ταξινομία της γνώσης και κοινωνική αναπαραγωγή (19ος αι. – 1922), στο: Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου “Η ελληνική παιδεία από τον 18ο ως τον 20ό αι. Ερευνητικές συνιστώσες” (385-412). Φλώρινα: Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας.
 • (2006) Νέες οπτικές και μεθοδολογικές αναζητήσεις στη σύγχρονη ιστοριογραφία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, στο: Χρ. Τζήκας (επιμ.), Ζητήματα Ιστορίας και Ιστοριογραφίας της Εκπαίδευσης, Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας  (105-122). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • (2007) (σε συνεργασία με Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου) Γυναίκες εκπαιδευτικοί και επαγγελματική ταυτότηταΕπιστήμες της Αγωγής, 4, 19-32.
 • (2007) Εκπαίδευση και γυναικεία συνείδηση στις ελληνικές κοινότητες του οθωμανικού χώρου (19ος αι.) : Το αδύνατο, το «ανωφελές» και το «άκαιρον»  ενός φεμινιστικού αυτοπροσδιορισμούΑριάδνη, 13,  223-244.
 • (2009) Η γυναικεία μαθηματική εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο, στο Μ. Κούρκουλος & Κ. Τζανάκης (επιμ.), Πρακτικά 5ης Διεθνούς  Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών, τ. Α’. Ρέθυμνο: Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε./Πανεπιστήμιο Κρήτης, σσ. 439-456.
 • (2010) ‘Εφημερίς των Κυριών’ (1887-1917): Λόγοι περί διδασκαλισσών, στο  Σ. Ζιώγου (επιμ.), Γυναίκες στην Ιστορία των Βαλκανίων: Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη : Βάνιας, σσ. 377-395.
 • (2010) Λόγοι γυναικών για την εκπαίδευση στα γυναικεία περιοδικά του οθωμανικού χώρου (19ος αι.- 1906): Η γυναικεία λαϊκή εκπαίδευση, Μνήμων 31 (2010): 115-150.
 • (2011) The Moral and Nationalist Education of Girls in the Greek Communities of Ottoman Empire (c. 1800-1922), Women’s History Review, Special Issue (Krassimira Daskalova, Mary O’Dowd and Daniele Koleva (eds), vol. 20, no 4 (September 2011): 651-662.
 • (2011) İstanbul’da  Yayınlanan (19. yy. – 1908) Rumca Kadın Dergilerinde Eğitim Üzerine Tartışmalar, Kebikeç: İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 31 (2011): 29-52.
 • (2011)    α) Η γυναικεία εκπαίδευση στον Οθωμανικό χώρο (19ος αι. 1922), στο Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης: Όψεις και Απόψεις. Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-210, τ. Α’. Αθήνα: Gutenberg: 2011, σ. 345-364,  β) Η εκπαίδευση των γυναικών εκπαιδευτικών (19ος αι. 1922), στο ίδιο, τ. Β΄, σ. 751-766.
 •  (2012) «Γυναίκες και Εκπαίδευση (1828-1950): Διαπραγμάτευση των ορίων και υπέρβαση των φραγμών», Εκπαίδευση Ενηλίκων και πολιτισμός στην Κοινότητα 8 (Δεκέμβριος 2012).
 • (2012)  “Challenging Education in the Ottoman Greek Female Journals (1845-1907): a Declining Feminist Discourse”, Knjizenstvo 2 (2) (2012).
 • (2013-2014) «Μεταξύ Ανατολής και Δύσης: Η εκπαιδευτική θεωρία της Σαπφούς Λεοντιάδος (1830-1900)» Θέματα Ιστορίας της εκπαίδευσης 11-12 (2013-2014): 89-127.
 • (2015) «Ιστορία της εκπαίδευσης και φύλο στη σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία», στο Ε. Φουρναράκη, Γ. Γκότση, Α. Διαλέτη (επιμ.), Το Φύλο στην Ιστορία: αποτιμήσεις και παραδείγματα, Αθήνα: Ασίνη, 2015
 • (2015) «Between East and West: Sappho Leontias (1830-1900) and her Educational Theory”, Paedagogica Historica 51, τχ. 3 (2015): 298-318. DOI: 10.1080/00309230.2014.929593
 • (2015) “History of Education Issues [Themata Istorias tis Ekpaidefsis] (Greece)”, in Connecting History of Education: Scientific Journals as International Tools for Global World, eds. J.L. Hernandez Huerta, A. Cagnolati, A. Diestro Fernandez. Series Education, no. 3. FahrenHouse: Salamanka (Spain), 2015, 31-35.
 • (2016) “Gender and the Greek Historiography of Education (1970-2012)”, Espacio, Tiempo y Educacion 3, no.1 (2016): 363-381.
 • (2017) “Paradoxes, Contradictions and Dilemmas in Greek Women Teachers’ Life and Work (19th century –Interwar Period)”, in Women’s Education  in the Mediterranean World: Historical Perspectives (19th -20th centuries), eds. Antonella Cagnolati, Antonio Francisco Canales. Series: DONNE NEL NOVECENTO. Roma (Italy): Aracne, 2017, pp. 63-90.
 • (2017) Guest editor of the thematic issue “Education in Southeastern Euripe: From Empires to Nation-States”, Espacio Tiempo Y Educacion, vol. 4, 1 (January – July 2017).
 • (2017)“Changing Identities in Ottoman Context: The National «Self» and the «Other» in 19th Century Greek Women’s Writings”, Espacio Tiempo Y Educacion, vol. 4, 1 (January 2017): 1-21.  http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/article/view/173/116