ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

    Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις (προστίθενται σταδιακά)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΦΒ034.4 Martha Nussbaum: Φύλο και Κοινωνική Δικαιοσύνη Λίνα Παπαδάκη  (Α)
ΦΒ050.4 Cynthia Freeland, Μα είναι αυτό Τέχνη; Κατ. Μπαντινάκη (Α)
ΦΑ015.1 Βιοπολιτική: Άρεντ, Φουκώ, Αγκάμπεν Π. Θεοδώρου (Α)
ΦΓ068.3 Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας - Πρωταγόρας Γ. Σερμαμόγου-Σουλμαΐδη (Α)
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ι. Πίσσης (Υ)
Φ120 Λογική Π. Θεοδώρου (Υ)
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία Στ. Τσινόρεμα (Υ)
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Ειρ. Βιλτανιώτη (Υ)
ΦΒ242 Εισαγωγή στην φιλοσοφία του δικαίου Κ. Κουκουζέλης (Π)
ΦΓ268 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας - Η Ευδαιμονία στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη Γ. Σερμ.-Σουλμαΐδη (Π)
ΦΑ202 Γνωσιοθεωρία Ι. Κοζάτσας (Π)
ΦΒ250.9   Ιστορία Αισθητικών Θεωριών: η Γερμανική Αισθητική  παράδοση Κατ. Μπαντινάκη (Π)
ΦΒ234.3 Ηθική των Ζώων Κ. Σαργέντης (Π)
ΦΓ277.7 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Καντ Ι (Θεωρητική φιλοσοφία) Κ. Ανδρουλιδάκης (Π)
ΦΑ203 Φιλοσοφία της γλώσσας Μ. Βενιέρη (Π)
ΦΓ273.2 Πολίτης και πολιτικές τελετές από τον Μακιαβέλι στο Ρουσσώ Σπ. Τέγος (Π)
ΦΒ250.28 Το πρόβλημα της μίμησης στην τέχνη, απο τον Πλάτωνα στον Baudelaire Β. Αθανασόπουλος (Π)
ΦΓ392.1 Γυναίκες φιλόσοφοι Μ. Βενιέρη (Σ)
ΦΒ342.7 Ειδικά θέματα στην φιλοσοφία του δικαίου: Ελευθερία του λόγου Κ. Κουκουζέλης (Σ)
ΦΑ310.2 Επιστήμη και Ορθολογικότητα Ι. Πίσσης (Σ)
ΦΒ330.6 Ζητήματα της ηθικής του Καντ Κ. Ανδρουλιδάκης (Σ)
ΦΓ394.2 Το σώμα στη νεότερη φιλοσοφία Σπ. Τέγος (Σ)
ΦΒ350.18 Η γένεση της αισθητικής κρίσης: εμπειρισμός και ιδεαλισμός Β. Αθανασόπουλος (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας Γ. Ακουμιανάκης -*
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες Γ. Ακουμιανάκης -*
ΦΡΟΝΤ1 Φροντιστηριακό Μάθημα Αρχαίων Ελληνικών Ευγ.Περυσινάκη -*
ΦΡΟΝΤ2 Φροντιστηριακό Μάθημα στη Λογική Στ. Γκαδρής -*
 
ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
*Τα φροντιστηριακά μαθήματα ΦΡΟΝΤ1 και ΦΡΟΝΤ2 και τα ΕΠΛ001 και ΕΠΛ002 μπορείτε να τα δηλώσετε όταν θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις, ως επιπλέον μαθήματα, διότι δεν έχουν ects και δεν προσμετρώνται στο πρόγραμμα σπουδών σας.
εκπ.άδειες: Χλόη Μπάλλα, από 1/10/2020 έως 15/2/2021
 
 
 
 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΚΚΑ100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Τ. Κακλαμάνη (Υ)
ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία (διδακτική επάρκεια) Ελ. Κατσαρού (Υ)
ΚΨΑ050 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι Β. Τσούρτου (Υ)
ΚΠΑ030 Ιστορία της εκπαίδευσης (διδακτική επάρκεια) Αικ. Δαλακούρα (Y)
ΚΠΑ020 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (διδακτική επάρκεια) Αντ. Γεωργούλας (Υ)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση Ν. Λιοδάκη (Π)
ΚΨΒ082 Πολιτισμικοί προσανατολισμοί της ταυτότητας Δ. Σταματοπούλου (Π)
ΚΚΓ140 Ιστορική Κοινωνιολογία Ν. Βαφέας (Π)
ΚΔΓ180 Ανθρωπολογία και νέες τεχνολογίες: εικόνα – ήχος Φωτ. Ρεράκη (Π)
ΚΚΑ435 Κοινωνιολογική Θεωρία του Πολιτισμού: Κοινωνιογενετικές Διαδικασίες Αντ. Γεωργούλας (Σ)
ΚΨΒ355 Η συμβολική λειτουργία των εικόνων Δ. Σταματοπούλου (Σ)
ΚΠΑ347 Αναλυτικά προγράμματα σπουδών Κων. Σιπητάνος (Σ)
ΚΠΒ317 Ιστορία και Σχολική Ιστορία (διδακτική επάρκεια) Αικ. Δαλακούρα, Ευγ. Περυσινάκη (Σ)
ΚΨΒ382 Αναπαραστάσεις των κοινωνικών σχέσεων Τ. Ιατρίδης (Σ)
ΚΚΓ407 Εθνογραφία του Ελλαδικού Χώρου Α. Τσαντηρόπουλος (Σ)
ΚΜΑ551 Εργασιακή Πορεία των Πτυχιούχων του Τμήματος Τ. Κακλαμάνη / Ν. Λιοδάκη (Σ)
ΚΔΓ504  Ζητήματα Μετανάστευσης στη Σύγχρονη Ελλάδα Τ. Κακλαμάνη (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας Γ. Ακουμιανάκης -*
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες Γ. Ακουμιανάκης -*
ΦΡΟΝΤ1 Φροντιστηριακό Μάθημα Αρχαίων Ελληνικών Ευγ.Περυσινάκη -*
ΦΡΟΝΤ2 Φροντιστηριακό Μάθημα στη Λογική Στ. Γκαδρής -*
 

ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
*Τα φροντιστηριακά μαθήματα ΦΡΟΝΤ1 και ΦΡΟΝΤ2 και τα ΕΠΛ001 και ΕΠΛ002 μπορείτε να τα δηλώσετε όταν θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις, ως επιπλέον μαθήματα, διότι δεν έχουν ects και δεν προσμετρώνται στο πρόγραμμα σπουδών σας. 

 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2020 - 2021

Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΩΝΤΥΠΟΣ
ΦΑ000.5 Ντεκάρτ: Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας Ι. Πίσσης (Α)
ΦΑ002  Κείμενα Γνωσιοθεωρίας Ι. Κοζάτσας (Α)
ΦΒ030.6 Θάνατος και αυτοκτονία: Καντ και Σοπενχάουερ Λίνα Παπαδάκη (Α)
ΦΓ067.2 Πλωτίνος, Εννεάς Ι 6, Περί του Καλού Ειρ. Βιλτανιώτη (Α)
ΦΓ064.7 Πλάτων: Πολιτεία Χλ. Μπάλλα (Α)
ΦΒ030.7 Θεωρίες της βούλησης. Hume και  Kant Στ. Τσινόρεμα (Α)
ΦΓ071.1 Κείμενα Βυζαντινής Φιλοσοφίας Ι. Παπαχρήστου (Α)
Φ110 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης Ι. Πίσσης (Υ)*
Φ140 Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Κ. Κουκουζέλης (Υ)
Φ180 Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας Κ. Μπαντινάκη (Υ)
ΦΡΟΝΤΦ180 Φροντιστηριακό μάθημα, Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας Στ. Γκαδρής  
ΦΒ234 Φεμινισμός Λίνα Παπαδάκη  (Π)
ΦΒ233.6 Hθική υπευθυνότητα: Εννοιολογικά ζητήματα και προϋποθέσεις Κ. Σαργέντης (Π)
ΦΒ250.29 Friedrich Nietzsche: τέχνη και γνώση Β. Αθανασόπουλος (Π)
ΦΓ262.2 Σωκράτης και Σοφιστές Χλ. Μπάλλα (Π)
ΦΓ294.3 Καλοί τρόποι και πολιτικά καθεστώτα στην κλασική εποχή Σπ. Τέγος (Π)
ΦΓ277.5 Καντιανή ηθική φιλοσοφία Κ. Ανδρουλιδάκης (Π)
ΦΒ230.9 Ηθική της αυτονομίας και ηθική των συνεπειών. Μια συγκριτική προσέγγιση Στ. Τσινόρεμα (Π)
ΦΑ204 Θέματα φιλοσοφίας του νου Ι. Κοζάτσας (Π)
ΦΑ201.15 Πλατωνική Θεολογία Ειρ. Βιλτανιώτη (Π)
ΦΓ271.1 Βυζαντινή Φιλοσοφία Ι. Παπαχρήστου (Π)
ΦΓ368.5 Θέματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας - Ελληνιστική Φιλοσοφία: Στωικοί-Επικούρειοι-Σκεπτικοί Γ. Σερμαμόγου-Σουλμαΐδη (Σ)
ΦΒ350.19 Τέχνη και Δημιουργία / Art and Creativity  Β. Αθανασόπουλος (Σ)
ΦΒ355.1 Φιλοσοφία για παιδία (διδακτική επάρκεια) Στ. Γκαδρής, Ελ. Κατσαρού, Χλ. Μπάλλα (Σ)
ΦΒ360.1 Το ζήτημα της πελατειακότητας από τον Κικέρωνα στο Ρουσσώ Σπ. Τέγος (Σ)
ΦΓ375 Εμπειρισμός Μ. Βενιέρη (Σ)
ΦΒ350.20 Τέχνη και Συναίσθημα Κατ. Μπαντινάκη (Σ)
ΦΑ301.15 Arthur Schopenhauer: Περί της ελευθερίας της βούλησης Κ. Σαργέντης (Σ)
ΕΠΛ003 Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης Γ. Ακουμιανάκης -
ΕΠΛ004 Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Γ. Ακουμιανάκης -

 

ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
*Το μάθημα δηλώνεται από φοιτητές 2ου έτους και πάνω
Εκπ.άδεια: Παναγιώτης Θεοδώρου, από 1/3/2021 έως 1/6/2021.

 

 

 


 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΩΝΤΥΠΟΣ
ΚΕΑ200 Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών Αντ. Γεωργούλας (Υ)
ΚΚΑ110 Κοινωνιολογική Θεωρία Αντ. Γεωργούλας (Υ)
ΚΨΑ051 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ Τ. Ιατρίδης (Υ)
ΚΨΒ053 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ (διδακτική επάρκεια) Β. Τσούρτου (Π)
ΚΠΒ023 Η δημοκρατία στο σχολείο (διδακτική επάρκεια) Ελ. Κατσαρού (Π)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση Ν. Λιοδάκη, Ευγ. Περυσινάκη, Ελ. Βιταλάκη, Στ. Γκαδρής (Π)
ΚΚΑ102 Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία Α. Τσαντηρόπουλος (Π)
ΚΚΓ131 Πολιτική Κοινωνιολογία Ν. Βαφέας (Π)
ΚΔΓ161 Μουσεία και Εκπαίδευση Φ. Ρεράκη (Π)
ΚΠΑ005 Εκπαιδευτικές θεωρίες (διδακτική επάρκεια) Κ. Σιπητάνος (Π)
ΚΚΒ421 Εξουσία και Εξέγερση στο Ελληνικό Εθνικό Κράτος Ν. Βαφέας (Σ)
ΚΚΑ434 Ανθρωπολογικές Θεωρήσεις του Πολιτισμού: Βασικά Κείμενα Α. Τσαντηρόπουλος (Σ)
ΚΨΒ375 Σύνθετα κοινωνικά και συλλογικά συναισθήματα Δ. Σταματοπούλου (Σ)
ΚΨΓ350 Ψυχολογία της Τέχνης Δ. Σταματοπούλου (Σ)
ΚΨΓ382 Πολιτική Ψυχολογία Τ. Ιατρίδης (Σ)
ΚΨΒ376 Διαγενεακή ρύθμιση του συναισθήματος και ανάπτυξη προκοινωνικών συμπεριφορών Β. Τσούρτου (Σ)
ΚΜΑ592 Μεθοδολογία εθνογραφικής έρευνας με τη χρήση νέων τεχνολογιών Φ. Ρεράκη (Σ)
ΚΠΓ337 Εκπαιδευτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (διδακτική επάρκεια) Κ. Σιπητάνος (Σ)
ΕΑΓ100 Ακαδημαϊκή Γραφή ** N. Λιοδάκη (Ε)
ΕΠΛ003 Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης Γ. Ακουμιανάκης -
ΕΠΛ004 Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Γ. Ακουμιανάκης -

 

ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
** Το μάθημα ΕΑΓ100 δηλώνεται ΜΟΝΟ από φοιτητές 3ου εξαμήνου και πάνω
Εκπ.άδεια: Σταματίνα Κακλαμάνη, από 1/3/2021 έως 1/6/2021, Αικατερίνη Δαλακούρα, από 1/3/2021 έως 1/6/2021