Το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο χώρο της κοινωνικής αλλά και γενικότερα θεωρητικής έρευνας στην Ελλάδα.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κακλαμάνη Σταματίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μεθοδολογίας Κοινωνικής Έρευνας

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  • Γεωργούλας Αντώνης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας
  • Λιοδάκη Νεκταρία, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Ph.D.
  • Ακουμιανάκης Γεώργιος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΧΩΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Από την ίδρυσή του το Εργαστήριο στεγάζεται στην Αίθουσα Σ2. Στην συγκεκριμένη αίθουσα υπάρχει Η/Υ και εκτυπωτής, καθώς και τα απαραίτητα έπιπλα γραφείου προκειμένου για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο Νομό Ηρακλείου, 2010.
Υλοποίηση: Φ.Κ.Σ. - Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου.

Με έναυσμα το «Κοινωνικό Παντοπωλείο», η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου σε συνεργασία με το Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νομαρχίας, ως εταίρο, υπέβαλαν από κοινού πρόταση για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που περιλαμβάνει δράσεις για την ανάδειξη του διαρκώς διευρυνόμενου φαινομένου της φτώχειας, καθώς και του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και προτάσεις για την καταπολέμηση τους, σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος. Η πρόταση της Ν.Α.Η εγκρίθηκε με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Για την υλοποίηση μέρους των δράσεων του Προγράμματος η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και το Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νομαρχίας συνεργάστηκε με το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.

Παρατηρητήριο Αποφοίτων Φιλοσοφικών Σχολών

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας και από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 διενεργείται πιλοτική έρευνα προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με την Εργασιακή Πορεία των Πτυχιούχων του Τμήματος. Στόχος του συγκεκριμένου ερευνητικού εγχειρήματος είναι η δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων ώστε να λειτουργήσει Παρατηρητήριο Επαγγελματικής Ενεργοποίησης για τους Αποφοίτους των Φιλοσοφικών Σχολών.
Στην πιλοτική έρευνα συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές στο πλαίσιο εξαμηνιαίου σεμιναρίου, με υπεύθυνες τις κ.κ. Κακλαμάνη και Λιοδάκη. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι, αφενός, η εξοικείωση/ εκπαίδευση των φοιτητών των φοιτητών σε ζητήματα μεθοδολογίας έρευνας και, αφετέρου, να συλλέξουμε τα απαραίτητα για την έρευνα δεδομένα.
Κατά το πρώτο έτος 2017-2018 οι φοιτητές συμμετείχαν κατ’ αρχήν στην επεξεργασία του οδηγού των συνεντεύξεων και οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως στόχο τον έλεγχο του εργαλείου. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από τους φοιτητές να πραγματοποιήσουν βιβλιογραφική έρευνα, εστιασμένη στην ελληνική περίπτωση επαγγελματικής ενεργοποίησης των αποφοίτων Α.Ε.Ι. γενικά. Την επόμενη χρονιά 2018-2019, η ποιοτική έρευνα συνεχίστηκε με τον οδηγό συνεντεύξεων, βελτιωμένο ως προς τη μορφή του βάσει της προηγούμενης εμπειρίας. Οι φοιτητές συνέχισαν την βιβλιογραφική έρευνα. Η επιλογή των ερωτηθέντων αποφοίτων ακολούθησε την λογική snowball. Το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 προχωρήσαμε στην συστηματοποίηση του εργαλείου, οπότε το ερωτηματολόγιο που διακινήθηκε ήταν μικτού τύπου, με την πλειονότητα των ερωτήσεων να είναι με προκωδικογραφημένες απαντήσεις, ενώ για κρίσιμα -κατά την εκτίμησή μας ζητήματα- οι ερωτήσεις παρέμειναν ανοικτές. Στόχος των ανοικτών ερωτήσεων ήταν η συλλογή αναλυτικότερων πληροφοριών σχετικά με πλευρές της εργασιακής εμπειρίας των αποφοίτων, των προβλημάτων που αντιμετώπισαν. Επίσης υποβλήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τη συνάφεια, την επάρκεια και την καταλληλότητα των γνώσεων που απέκτησαν στο Φ.Κ.Σ., προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.