Χορηγία Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή

Το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή χορηγεί μία θέση ανά ακαδημαϊκό έτος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης ενός διδάσκοντα ή μίας διδάσκουσας για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, με αντικείμενο έργου τη διδασκαλία δύο μαθημάτων (μία παράδοση και ένα σεμινάριο ή μία άσκηση) στο γνωστικό πεδίο «Αισθητικές Θεωρίες», είτε στην ιστορική είτε στη συστηματική διάστασή του. Επιπλέον επί σειρά ετών παρείχε υποτροφίες σε απόφοιτους του τμήματός μας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αισθητική σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Ίδρυμα θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.michelisfoundation.gr/

Εκδηλώσεις / Δραστηριότητες