Διδακτορικές σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας και στη διαμόρφωση ερευνητών στα πεδία της Φιλοσοφίας, των Επιστημών της Εκπαίδευσης, της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας, και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.