Ελευθερία Παπαστεφανάκη

avatar maleΕλευθερία Παπαστεφανάκη

Θέση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας (Πανεπιστημιακή Υπότροφος)

Γραφείο: 102
Ώρες γραφείου: Οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας, μετά από συνεννόηση με email
Τηλέφωνο: 2831077226
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: e.papastefanaki@uoc.gr
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδακτορικό Δίπλωμα. Παν/μιο Κρήτης-Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών  Σπουδών. Τίτλος: Η γέννηση και η εξέλιξη της αριστερής παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα από το Μεσοπόλεμο ως το τέλος του Εμφυλίου πολέμου. Από το αστικό σχολείο εργασίας στον πολυτεχνισμό (2018).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Εκπαιδευτική θεωρία, ιστορία και πολιτική. Παν/μιο Κρήτης-Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών  Σπουδών (2013).

Πτυχίο Φιλολογίας, κατεύθυνση Νέας Ελληνικής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007).

 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Χειμερινό και Εαρινό 2022-2023: Διδάσκουσα στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε  νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού».

Επιστημονικό πεδίο θέσης: Παιδαγωγικές θεωρίες

 • Παιδαγωγικές θεωρίες Ι [Χειμερινό/Παράδοση]
 • Θεωρίες αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών [Εαρινό/Σεμινάριο]
 • Παιδαγωγικές θεωρίες ΙΙ [Εαρινό/Σεμινάριο].

 Εαρινό 2021-2022: Διδάσκουσα στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθημα: «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας».

Χειμερινό 2021-2022: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη θεματική ενότητα «Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές» (ΔΗΔ 43) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσια Διοίκηση», Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Χειμερινό 2021-2022: Διδάσκουσα στο Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και  Ακουστικής (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού».

Επιστημονικό πεδίο θέσης: Επιστήμη της Παιδαγωγικής

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική [Χειμερινό/Παράδοση]
 • Σεμινάριο (Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην μουσική εκπαίδευση σε θέματα μουσικής τεχνολογίας) [Χειμερινό/Σεμινάριο]

Εαρινό 2020-2021: Διδάσκουσα βάσει του ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιστημονικό πεδίο θέσης: Διδακτική της Κοινωνιολογίας

 • Διδακτική της Κοινωνιολογίας [Παράδοση]
 • Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι [Σεμινάριο]

Χειμερινό 2020-2021: Διδάσκουσα στο Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και  Ακουστικής (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού».

Επιστημονικό πεδίο θέσης: Επιστήμη της Παιδαγωγικής

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική [Παράδοση]
 • Παιδαγωγικά ρεύματα και διδακτικές προσεγγίσεις) [Σεμινάριο]

Εαρινό 2019-2020: Διδάσκουσα στο Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και  Ακουστικής (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) ως Ακαδημαϊκή Υπότροφος.

Επιστημονικό πεδίο θέσης: Επιστήμη της Παιδαγωγικής

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική [Παράδοση]
 • Παιδαγωγική Πράξη [Σεμινάριο]

Χειμερινό και Εαρινό 2019-2020: Διδάσκουσα στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε  νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού».

Επιστημονικό πεδίο θέσης: Παιδαγωγική θεωρία

 • Παιδαγωγικές θεωρίες Ι [Χειμερινό/Σεμινάριο]
 • Θεωρίες αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών [Χειμερινό/Σεμινάριο]
 • Παιδαγωγικές θεωρίες ΙΙ [Εαρινό/Σεμινάριο].

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Παιδαγωγικά εγχειρήματα αντιαυταρχικής αγωγής, ιστορία παιδαγωγικών ιδεών (19ος-20ός), ιστορία γυναικείας εκπαίδευσης, γυναικείο κίνημα και πολιτικές δραστηριότητες, ιστορία του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού (η κίνηση των ιδεών).

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία

 1. Μεταρρυθμιστική παιδαγωγική σκέψη στην Ελλάδα (1ο μισό του 20ού αιώνα): Φιλελεύθερες, συντηρητικές και σοσιαλιστικές προσεγγίσεις του νέου σχολείου [Εκτενής Βιβλιογραφικός Οδηγός], Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,  υπό συγγραφή.

Επιστημονική εποπτεία: Κ. Δαλακούρα.

Χρηματοδότηση από τη Δράση-Κάλλιπος: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.

 1. Αριστερή παιδαγωγική σκέψη στην Ελλάδα (1910-1951). Από το αστικό σχολείο εργασίας στον πολυτεχνισμό. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2020. ISBN: 978-960-6834-39-4 (pdf), 978-960-6834-40-0 (ePub) [σελ. 329]. [Αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών:https://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/catalog/book/53].

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (με κριτές)

 1. «Building the new socialist person. Key issues in the Greek-phone school reading textbooks of the Soviet Union (1927-1937)» [with Christos Papathanasiou, Nikos Vafeas, Harris Athanasiades]. Historein: A Review of the Past and Other Stories, 20/2, forthcoming.
 1. «Πηγές πρόσληψης της Πολυτεχνικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου». Δοκιμές. Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών, 25, υπό δημοσίευση
 1. «Το νέο σοβιετικό σχολείο (1917-1941). Η παιδαγωγική σύλληψη της εργασίας στην ΕΣΣΔ». Ουτοπία. Διμηνιαία έκδοση θεωρίας και πολιτισμού, 135, 2021, 135-153.

 

Άρθρα/Μελέτες σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων (με κριτές)

 1. «Building the new person: the 1821 Greek Revolution in the Mountain Readers» [with Nikos Vafeas and Christos Papathanasiou], in George Souvlis and Athina Karatzogianni (eds.), Duty to Revolt: Transnational and Commemorative Aspects of Revolutions. Bingley, United Kingdom: Emerald Publishing, forthcoming.
 1. «Ο γλωσσικός ριζοσπαστισμός της Αριστεράς και το κίνημα του δημοτικισμού». Πρακτικά 35ουΔιεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα»2022, 163-173. 
 1. «Από τον αστικό στο σοσιαλιστικό φεμινισμό. Η περίπτωση της Ρόζας Ιμβριώτη». Πρακτικά του 3ουΠανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, 2-4 Οκτωβρίου 2020, 2021, τ. Β΄, 145-153. 
 1. «Ξαναδιαβάζοντας τον Δημήτρη Γληνό από την οπτική της Κριτικής Παιδαγωγικής». Πρακτικά του 32ουΔιεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης, Πάτρα, 21-23 Μαΐου 2021, 435-444. 
 1. «Ο Γληνός και το γλωσσικό ζήτημα», στο Γ. Μπουμπούς (επιμ.), Για το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού. Μελέτες για το Δημήτρη Γληνό. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος, 2019, 80-96. ISBN: 978-960-499-284-3. 
 2. «Ο ρόλος του πανεπιστημίου στη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής τη δεκαετία του 1940». Τα Πρακτικά του 5ουΣυνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός»  Αθήνα, 28 και 29 Απριλίου 2018, 3421-3427.