Τα μέλη της Συνέλευσης διδασκόντων του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών καταδικάζουν απερίφραστα τη στοχοποίηση του Προέδρου του Τμήματος, Καθηγητή Παναγιώτη Θεοδώρου, σε πρόσφατη ανάρτηση φοιτητικής παράταξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφίσα στους χώρους του Πανεπιστημίου, και εκφράζουν έντονη ανησυχία για την εκδήλωση τέτοιων αντιδημοκρατικών πρακτικών, οι οποίες θίγουν την αξιοπρέπεια του προσώπου και υπονομεύουν την απρόσκοπτη έκφραση γνώμης και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών εντός του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Καθώς, μάλιστα, οι εν λόγω κοινοποιήσεις μεταδίδουν ανακριβείς πληροφορίες για τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Φ.Κ.Σ., η οποία εκπροσωπείται δια του Προέδρου της, διευκρινίζεται ότι:

  1. Η Συνέλευση του Τμήματος, στην υπ’ αριθ. 265/14-12-2022 συνεδρίασή της, και σε χρόνο προγενέστερο της ενημέρωσής της για τις ανωτέρω κοινοποιήσεις, αποφάσισε την άρση του περιορισμού στον αριθμό εξεταζόμενων μαθημάτων για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εμβόλιμη εξεταστική.
  1. Όσον αφορά το ζήτημα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το Τμήμα Φ.Κ.Σ. έχει ήδη εκφράσει σε σχετικό ψήφισμα την αντίθεση των μελών του στην αποσύνδεση του ΠΠΔΕ από τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, συμμετέχει μάλιστα ενεργά στις διαδικασίες του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την παροχή του ΠΠΔΕ στο πλαίσιο των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων του.