Σήμερα, 30/9/2022 στις 10.00π.μ., αντιπροσωπεία φοιτητριών και φοιτητών συνάντησε τον Πρόεδρο του Τμήματος Φ.Κ.Σ., κ. Θεοδώρου, και του έθεσε μια σειρά ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές γενικά, όπως το πρόβλημα στέγης και η οικονομική στενότητα των οικογενειών τους, και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Κ.Σ. ειδικότερα. Η συζήτηση που έγινε ήταν εκτενής και δημιουργική. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές και φοιτήτριες του Φ.Κ.Σ. ζήτησαν ενημέρωση (α) για τη διαδικασία εσωτερικού μετασχηματισμού του Τμήματος σε Τμήμα Φιλοσοφίας, (β) για την προοπτική του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), και (γ) για το πρόβλημα με την υπερβολική συσσώρευση ενδιαφερομένων για τα σεμινάρια κατεύθυνσης του Τομέα ΘΕΜΚΕ, οι οποίοι δεν μπορούν να απορροφηθούν στα προσφερόμενα σεμινάρια αυτού του εξαμήνου. Ο Πρόεδρος, αφού ενημέρωσε για όσα ήταν δυνατόν να τους ενημερώσει σχετικά με τα δύο πρώτα ζητήματα (αφού βρίσκονται ακόμα εν εξελίξει), αναγνώρισε το πρόβλημα με τη δυσκολία απορρόφησης των συσσωρευθέντων φοιτητών στα προσφερόμενα σεμινάρια, διευκρινίζοντάς τους, ωστόσο, ότι και στο τρέχον εξάμηνο προσφέρεται ο ίδιος αριθμός σεμιναρίων κατεύθυνσης ΘΕΜΚΕ, δηλ. 6, (ενώ στο επόμενο θα υπάρχουν συνολικά 8). Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι με τη συνεργασία των δύο Διευθυντών των Τομέων του ΦΚΣ και όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος θα βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης του προκύψαντος ζητήματος. Κατατέθηκαν, μάλιστα, από όλες τις πλευρές προτάσεις και ιδέες και ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε να θέσει υπόψιν των μελών ΔΕΠ του Τμήματος το πρόβλημα και τις ιδέες/προτάσεις για την άμεση αντιμετώπισή του, εντός των πρώτων ημερών της ερχόμενης εβδομάδας. 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε, επίσης, τους παρευρισκόμενους φοιτητές και φοιτήτριες του ΦΚΣ ότι το Τμήμα μας προγραμματίζει πολύ σύντομα ενημέρωση όλων των φοιτούντων σε αυτό για τη διαδικασία μετασχηματισμού του Τμήματος ΦΚΣ σε Τμήμα Φιλοσοφίας, καθώς και για το τι ισχύει και τι θα ισχύσει για το ΠΠΔΕ. Διευκρίνισε, πάντως, ότι το ΠΠΔΕ στην υπάρχουσα δομή του θα είναι σε ισχύ και κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά (έως 31/8/2023). Ενημέρωσε, τέλος, ότι όπως τον πληροφόρησε ο Διευθυντής του Τομέα ΘΕΜΚΕ, κ. Ιατρίδης, το υποχρεωτικό μάθημα με κωδικό ΚΠΑ020 θα προσφερθεί και πάλι στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.