Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών από τον Πρύτανη Π.Κ. και τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/-τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο visit.uoc.gr.