Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, υπάρχουν 50 διαθέσιμες θέσεις. Η αμοιβή για κάθε φοιτητή /-τρια ανέρχεται στο ποσό των 230 € μικτά τον μήνα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23 / 8 / 2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά το κείμενο της Ανακοίνωσης καθώς και για να κατεβάσετε την σχετική Αίτηση