Θέμα: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»

Για μια συνοπτική παρουσίαση της Ανακοίνωσης καθώς και για να κατεβάσετε τις Φόρμες που απαιτούνται (Αίτηση, Υπεύθυνες Δηλώσεις και Έντυπο Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων), πατήστε εδώ

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά το κείμενο της Ανακοίνωσης

Σημείωση: Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 23:59, στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο κείμενο της Ανακοίνωσης