Ανακοίνωση για την 'Ασκηση ΦΑ001.12 της κυρίας Βιλτανιώτη (24/02)

Η πρώτη συνάντηση (Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου) για την 'Ασκηση ΦΑ001.12
Πλωτίνος, Εννεάδες ΙΙΙ 7, Περί αιώνος και χρόνου, της κυρίας Βιλτανιώτη θα
πραγματοποιηθεί στις 3μμ (αντί των 2.30 μμ) στην Αίθουσα 6, όπως
αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.