Το αυριανό μάθημα ( Πέμπτη 24-02-22) ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης της κ. Δαλακούρα

δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει το Σάββατο 12-03-22 11:30 στο Αμφιθέατρο Β