ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

α.α.

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Τμήμα

Πίνακας Επάρκειας

Ενότητα

1

ΦΓ077.7

Ιμμάνουελ Κάντ: Περί Παιδαγωγικής (Α)

Φ.Κ.Σ.

Α

Ι. Φιλοσοφία και Εκπαίδευση

2

ΚΚΒ100

Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών(Π)

Φ.Κ.Σ.

Α

ΙΙ. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

3

ΚΠΓ035

Ιστορία της Γυναικείας Εκπαίδευσης - Οι Γυναίκες στην Εκπαίδευση (18ος - 20ος αι.) (Π)

Φ.Κ.Σ.

Α

ΙΙΙ. Ιστορία της Εκπαίδευσης

4

ΦΒ355.1

Φιλοσοφία για παιδιά (Σ)

Φ.Κ.Σ.

Β

ΙΙ. Διδακτική της Φιλοσοφίας

5

ΚΠΒ317

Ιστορία και Σχολική Ιστορία (Σ)

Φ.Κ.Σ.

Β

ΙΙΙ. Διδακτική της Ιστορίας

6

ΠΔΕ100

Διδάσκοντας το Παρελθόν (Π)

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Β

ΙΙΙ. Διδακτική της Ιστορίας

7

ΚΠΑ002

Διδακτική Μεθοδολογία (Υ)

Φ.Κ.Σ.

Γ

Ι. Διδακτική Μεθοδολογία

8

ΚΠΒ003

Διδακτική Άσκηση

Φ.Κ.Σ.

Γ

ΙΙ. Διδακτική Πρακτική Άσκηση

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

α.α.

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Τμήμα

Πίνακας Επάρκειας

Ενότητα

1

ΚΠΑ030

Ιστορία της Εκπαίδευσης (Υ)

Φ.Κ.Σ.

Α

ΙΙΙ. Ιστορία της Εκπαίδευσης

2

ΑΕΦΦ090

Διδακτική των Αρχαίων Γλωσσών (Π)

Φιλολογίας

Β

V. Διδακτική των Αρχαίων Γλωσσών

3

ΚΠΒ315

Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών (υπό έγκριση)

Φ.Κ.Σ.

Β

V. Διδακτική των Αρχαίων Γλωσσών

4

ΚΠΒ003

Διδακτική Άσκηση

Φ.Κ.Σ.

Γ

ΙΙ. Διδακτική Πρακτική Άσκηση

Υπενθυμίζεται ότι από τους Πίνακες Επάρκειας Α και Β επιλέγετε δύο μαθήματα από δύο διαφορετικές ενότητες. Και τα δύο μαθήματα του Πίνακα Επάρκειας Γ είναι υποχρεωτικά για τη λήψη του ΠΠΔΕ. Για την πραγματοποίηση της Διδακτικής Άσκησης προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της Διδακτικής Μεθοδολογίας, καθώς και των δύο μαθημάτων Ειδικής Διδακτικής (πίνακας Β).

Σύνδεσμος στον οποίο βρίσκεται η ισχύουσα απόφαση για το ΠΠΔΕ του Τμήματος Φ.Κ.Σ.:

pdf icon https://student.cc.uoc.gr/newsfolder/1053/439_APS_Acad.1_Anatheorisi_PPDE_FKS_signed.pdf

**Επισημαίνουμε στους φοιτητές/τριες που πρόκειται να πάρουν πτυχίο κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ότι θα ήταν σκόπιμο να δηλώσουν κατά το τρέχον εξάμηνο ένα μάθημα/ σεμινάριο που ανήκει στον Πίνακα Β της Επάρκειας (μαθήματα Ειδικής Διδακτικής) γιατί κατά το εαρινό εξάμηνο θα προσφερθούν μαθήματα μόνο της ενότητας "Διδακτική των Αρχαίων Γλωσσών" και δεν θα μπορούν να καλύψουν την απαίτηση του Πιστοποιητικού για επιτυχή παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων του πίνακα Β από δύο διαφορετικές ενότητές του μόνο μέσα στο εαρινό εξάμηνο.