Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας για το ακ. έτος 2024-2025

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ