Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη του μέλους Ο.Δ.Ε. που θα αναλάβει τη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΔΩ