Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα της Δωρεάς "Βασιλείου Απόλλωνα Αναγνωστάκη" ακαδημαϊκού έτους 2023-202424

ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΔΩ