ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Η δομή του νέου Προγράμματος Σπουδών, το οποίο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, είναι τέτοια, ώστε ο φοιτητής πρώτα να εξοικειωθεί με τον προβληματισμό στους βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας και με τη θεωρία των Κοινωνικών Επιστημών και στη συνέχεια να επιλέξει κατεύθυνση σπουδών και να διαμορφώσει ελεύθερα ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθημάτων για την ειδίκευση που τον ενδιαφέρει.

2. Ο φοιτητής με δήλωσή του, που υποβάλλεται στη Γραμματεία κατά την έναρξη του πέμπτου εξαμήνου, ορίζει την κατεύθυνση σπουδών που θα ακολουθήσει ως το τέλος των σπουδών του.

3. Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος που αναφέρεται παρακάτω είναι ενδεικτική. Ωστόσο, συνίσταται η παρακολούθηση των 14 υποχρεωτικών μαθημάτων στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα των σπουδών (με την εξαίρεση των μαθημάτων "Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών" και "Διδακτική Μεθοδολογία").

4. Συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού: Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα (σε γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών "Socrates/Erasmus". Το Τμήμα μας συνεργάζεται με τα Πανεπιστήμια του Εδιμβούργου και του Σέφιλντ (Μεγάλη Βρετανία), του Μετς (Γαλλία), του Μονάχου (Γερμανία) και της Γένοβας (Ιταλία). Επίσης, συνεργάζεται με τα αμερικανικά Πανεπιστήμια University of Texas at Austin και University of Pittsburgh.

Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές που εισάγονται από το Ακαδημαϊκό Έτος 1999-2000

Ο φοιτητής αποκτά πτυχίο του Τμήματος μετά την επιτυχή εξέταση σε πενήντα δύο (52) τρίωρα μαθήματα, που κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Έξι από τα μαθήματα αυτά είναι σεμινάρια. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στα σεμινάρια, είναι να γνωρίζει μία ξένη γλώσσα και να έχει γνώση σχετική με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Το Τμήμα παρέχει ενιαίο πτυχίο με 2 κατευθύνσεις: (α) Φιλοσοφία, (β) Θεωρία και Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει μία από τις δύο κατευθύνσεις μετά το τέλος του δεύτερου έτους σπουδών.

Στο Τμήμα ΦΚΣ ισχύει ο θεσμός της προαιρετικής διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική αυτή εργασία μπορεί να επιλεγεί στην αρχή του τέταρτου έτους σπουδών και ισοδυναμεί με τρία 3ωρα μαθήματα (ένα σεμινάριο και δύο παραδόσεις). Κατά συνέπεια, για τους φοιτητές που επιλέγουν τη διπλωματική εργασία ο αριθμός μαθημάτων μειώνεται σε 49.

 Α΄  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (29)
(υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος) 

Ι. Μαθήματα από το Τμήμα ΦΚΣ (14)  (υποχρεωτικές παραδόσεις)

    1      Εισαγωγή στη φιλοσοφία  (Μεταφυσική-Γνωσιοθεωρία)

    2      Φιλοσοφία της επιστήμης

    3      Λογική

    4      Ηθική φιλοσοφία

    5      Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία

    6      Ιστορία της αρχαία ελληνικής φιλοσοφίας

    7      Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας

    8      Κοινωνιολογία

    9      Κοινωνική θεωρία

  10      Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών

  11      Κοινωνιολογία ή ιστορία της εκπαίδευσης

  12      Ψυχολογία Ι

  13      Ψυχολογία ΙΙ

  14      Διδακτική μεθοδολογία 

ΙΙ. Μαθήματα από τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (11)   (υποχρεωτικά επιλογής)

Κλασική φιλολογία

    Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (ΑΕΦ 010 ή 020)                                                                                1

    Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ 100-299) και Λατινική Φιλολογία (ΛΑΦ 010-274)                         3

Βυζαντινή & νεοελληνική φιλολογία

   Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία (ΝΕΦ 100-109)                                                                           1

   Βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία (ΒΥΦ 100-299 και ΝΕΦ 100-299)                                              2

Ιστορία

    Αρχαία Ιστορία (ΑΙΣ 100-230)                                                                                                              1

    Βυζαντινή (ΒΙΣ 101-179) και Μεσαιωνική Ιστορία (ΙΜΧ 100-219)                                                     1

    Νεότερη Ιστορία (ΙΝΧ 100-440)                                                                                                           1

Γλωσσολογία

    Θεωρητική Γλωσσολογία (ΓΛΩΦ 100-145, 170-200)                                                                           1

                                                                                                                                                   Σύνολο 11

 ΙΙΙ. Ξενόγλωσση γραμματεία και Ορολογία (4)

Β΄   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (23)

Ι.    Κατεύθυνση Φιλοσοφίας

1.   Μαθήματα Τομέα Φιλοσοφίας:       16 (ελεύθερης επιλογής)                                  -τα 5 Σεμινάρια

2.   Μαθήματα ελεύθερης επιλογής:        7 (από οποιοδήποτε Τμήμα)                         -το 1 Σεμινάριο

ΙΙ.   Κατεύθυνση Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών

1.        Μαθήματα Τομέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας

των Κοινωνικών  Επιστημών:         16 (ελεύθερης επιλογής)                                 -τα 5 Σεμινάρια

2.   Μαθήματα ελεύθερης επιλογής:        7 (από οποιοδήποτε Τμήμα)                         -το 1 Σεμινάριο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Μάθημα

1ο

εξ.

2ο

εξ.

3ο

εξ.

4ο

εξ.

5ο εξ.
Φ/Κ

6ο εξ.
Φ/Κ

7ο εξ.
Φ/Κ

8ο εξ.
Φ/Κ

Σύνολο

Υποχρεωτικά μαθήματα Τμήματος

4

3

3

2

 

1

 

 

13

Διδακτική μεθοδολογία

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Φιλοσοφία (Κατεύθυνσης)

 

 

 

 

4/-

4/-

4/-

4/-

 

16

Θεωρία & μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών (Κατεύθυνσης)

 

 

 

 

 

-/4

 

-/4

 

-/4

 

-/4

 

Κλασική φιλολογία

1

1

1

1

 

 

 

 

4

Νεοελληνική φιλολογία & γλώσσα

1

1

1

 

 

 

 

 

3

Γλωσσολογία

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Ιστορία

 

1

1

1

 

 

 

 

3

Ξενόγλωσση γραμ. & ορολογία

1

1

1

1

 

 

 

 

4

Ελεύθερες επιλογές

1

1

1

1

1

1

1

 

7

Σύνολο μαθημάτων

8

8

8

6

6

6

6

4

52

Φ = Κατεύθυνση Φιλοσοφίας

Κ = Κατεύθυνση Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών

Κατάλογος Μαθημάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (Υποχρεωτικές παραδόσεις)

Φ 100                Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Μεταφυσική - γνωσιοθεωρία)

Φ 110                Φιλοσοφία της επιστήμης

Φ 120                Λογική

Φ 130                Ηθική φιλοσοφία

Φ 140                Πολιτική και Κοινωνική φιλοσοφία

Φ 160                Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας

Φ 180                Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ασκήσεις

Φ 001-099        (ανάλυση και ερμηνεία φιλοσοφικών κειμένων)

 

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ - ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ

Παραδόσεις

Σεμινάρια

 

Φ 200

Φ 300

 

Φ 201

Φ 301

Μεταφυσική και οντολογία

Φ 202

Φ 302

Γνωσιοθεωρία

Φ 203

Φ 303

Φιλοσοφία της γλώσσας

Φ 204

Φ 304

Φιλοσοφία του νου

Φ 205

Φ 305

Φιλοσοφία της θρησκείας

 

 

 

Φ 210

Φ 310

Φιλοσοφία της επιστήμης

Φ 211

Φ 311

Ιστορία της επιστήμης

Φ 212

Φ 312

Φιλοσοφία των μαθηματικών

Φ 213

Φ 313

Φιλοσοφία της φυσικής

Φ 214

Φ 314

Φιλοσοφία της βιολογίας

Φ 215

Φ 315

Φιλοσοφία της ψυχολογίας

Φ 216

Φ316

Φιλοσοφία της οικονομίας

Φ 217

Φ317

Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών

 

 

 

ΛΟΓΙΚΗ

Φ 220

Φ 320

Φιλοσοφία της λογικής

Φ 221

Φ 321

Κλασική λογική

Φ 222

Φ 322

Συμβολική λογική

Φ 223

Φ 323

Μαθηματική λογική

Φ 224

Φ 324

Φιλοσοφική λογική

Φ 225

Φ 325

Επαγωγική λογική

Φ 226

Φ 326

Λογική των πιθανοτήτων

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Φ 230

Φ 330

Ηθική φιλοσοφία

Φ 231

Φ 331

Κανονιστική ηθική

Φ 232

Φ 332

Μεταηθική

Φ 233

Φ 333

Σύγχρονες ηθικές θεωρίες

Φ 234

Φ 334

Εφαρμοσμένη ηθική

 

 

 

Φ 240

Φ 340

Πολιτική φιλοσοφία

Φ 241

Φ 341

Κοινωνική φιλοσοφία

Φ 242

Φ 342

Φιλοσοφία του δικαίου

 

 

 

Φ 250

Φ 350

Φιλοσοφία της τέχνης - Αισθητική

Φ 251

Φ 351

Φιλοσοφία της λογοτεχνίας

 

 

 

Φ 253

Φ 353

Φιλοσοφία της ιστορίας

Φ 254

Φ 354

Φιλοσοφία του πολιτισμού

Φ 255

Φ 355

Φιλοσοφία της παιδείας

Φ 256

Φ 356

Φιλοσοφία της τεχνολογίας

Φ 257

Φ 357

Φιλοσοφική ανθρωπολογία

Φ 258

Φ 358

Φιλοσοφία και οικολογία

Φ 259

Φ 359

Επίκαιρα φιλοσοφικά προβλήματα

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

 

α. Αρχαία ελληνική φιλοσοφία

Φ 260

Φ 360

Θέματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας

Φ 261

Φ 361

Προσωκρατικοί

Φ 262

Φ 362

Σοφιστική - Σωκράτης

Φ 263

Φ 363

Σωκρατικοί - Φιλοσοφικές σχολές 4ου αιώνα

Φ 264

Φ 364

Πλάτων και Ακαδημία

Φ 265

Φ 365

Αριστοτέλης και Περίπατος

Φ 266

Φ 366

Ελληνιστική φιλοσοφία

Φ 267

Φ 367

Φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας

 

 

 

 

 

β. Μεσαιωνική φιλοσοφία

Φ 270

Φ 370

Ιστορία και θέματα μεσαιωνικής φιλοσοφίας

Φ 271

Φ 371

Φιλοσοφία των Πατέρων

Φ 272

Φ 372

Βυζαντινή φιλοσοφία

Φ 273

Φ 373

Δυτική μεσαιωνική φιλοσοφία

Φ 274

Φ 374

Αραβική και ιουδαϊκή φιλοσοφία

 

 

 

 

 

γ. Φιλοσοφία της Αναγέννησης

Φ 275

Φ 375

Θέματα φιλοσοφίας της Αναγέννησης

Φ 276

Φ 376

Ανθρωπισμός, Πλατωνισμός, Σκεπτικισμός

Ficino, Mirandola, Machiavelli, Bruno, More, Montaigne

 

 

 

 

 

δ. Φιλοσοφία των Νεοτέρων Χρόνων

Φ 280

Φ 380

Θέματα νεότερης φιλοσοφίας

Φ 281

Φ 381

Ορθολογισμός: Descartes, Spinoza, Leibniz

Φ 282

Φ 382

Εμπειρισμός: Fr. Bacon, Hoppes, Locke, Berkeley, Hume

Φ 283

Φ 383

Διαφωτισμός

Φ 284

Φ 384

Kant

Φ 285

Φ 385

Ρομαντισμός, Γερμανικός ιδεαλισμός (Fichte, Schelling, Hegel), Εγελιανισμός

Φ 286

Φ 386

Marx, Θετικισμός (Αγγλικός & Γαλλικός), Αμερικανικός Πραγματισμός, Ωφελιμισμός

Φ 287

Φ 387

Νεοκαντιανισμός, Ιστορισμός, Εξελικτικισμός, Φιλοσοφία της ζωής, Υπαρξισμός, Φιλοσοφική Ερμηνευτική

Φ 289

Φ 389

Νεοελληνική φιλοσοφία

 

 

 

 

 

 

 

 

ε. Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα

Φ 290

Φ 390

Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα

Φ 291

Φ 391

Φαινομενολογία

Φ 292

Φ 392

Λογικός Θετικισμός, Αναλυτική Φιλοσοφία

Φ 293

Φ 393

Πραγματισμός

Φ 294

Φ 394

Φιλοσοφία της ζωής

Φ 295

Φ 395

Υπαρξισμός

Φ 296

Φ 396

Μαρξισμός

Φ 297

Φ 397

Κριτική θεωρία

Φ 298

Φ 398

Φιλοσοφική Ερμηνευτική

Φ 299

Φ 399

Φιλοσοφίες του εξωευρωπαϊκού χώρου

 

Τα μαθήματα κατεύθυνσης έχουν ακέραιο κωδικό, όταν ο τίτλος τους αντιστοιχεί σε μία γενική θεματική ενότητα (π.χ. "Εισαγωγή στον Πλάτωνα", Φ 264), ενώ όταν καλύπτουν ένα ειδικότερο θέμα, στον κωδικό προστίθεται ένα ψηφίο (π.χ. "Η πλατωνική θεωρία των ιδεών", Φ 264.1)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΨΥΧΣ 100                        Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι: Στοιχεία μεθοδολογίας, αντίληψη, μνήμη, μάθηση, ψυχολογικές μετρήσεις, κ.ά.

ΨΥΧΣ 101                        Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ: Ιστορία, κλάδοι, στοιχεία ψυχοπαθολογίας, Κοινωνική Ψυχολογία, Εξελικτική, κ.ά.

Τα δύο μαθήματα είναι υποχρεωτικά και προαπαιτούμενα για όλα τα μαθήματα ψυχολογίας.

ΨΥΧΣ 105                        Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία (I, II)

ΨΥΧΣ 106                        Διαμόρφωση προσωπικότητας-Προσαρμογή

ΨΥΧΣ 108                        Φυσιολογία της συμπεριφοράς I

ΨΥΧΣ 109                        Φυσιολογία της συμπεριφοράς II

ΨΥΧΣ 111                        Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες

ΨΥΧΣ 110-120                Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία

Τα μαθήματα 105-120 είναι βασικά και σχεδόν προαπαιτούμενα για συγκεκριμένες ενότητες μαθημάτων που αφορούν στις νοητικές λειτουργίες, φυσιολογική βάση ψυχικών λειτουργιών, κλινική ψυχολογία, ψυχολογία εργασίας, κοινωνική, εξελικτική και άλλες ψυχολογίες.

ΨΥΧΣ 200                        Εξελικτική ψυχολογία I

ΨΥΧΣ 201                        Εξελικτική ψυχολογία II

ΨΥΧΣ 202-205                Εφηβεία

ΨΥΧΣ 203                        Διαφορές φύλων

ΨΥΧΣ 204                        Ψυχολογία σχολικής ηλικίας

ΨΥΧΣ 206-210                Αντίληψη

ΨΥΧΣ 207                        Δημιουργικότητα και γνωστική διαδικασία

ΨΥΧΣ 211-215                  Μνήμη

ΨΥΧΣ 211                          Παλιές και σύγχρονες απόψεις για τη διαμόρφωση εννοιών

ΨΥΧΣ 212                          Γνωστική Ψυχολογία: Θεωρίες για τη γνωστική ανάπτυξη

ΨΥΧΣ 216-220                 Μάθηση

ΨΥΧΣ 216                          Μάθηση: Παλιές και σύγχρονες προσεγγίσεις

ΨΥΧΣ 217                          Ψυχολογία της μάθησης

ΨΥΧΣ 221-225                 Θεωρίες της προσωπικότητας

ΨΥΧΣ 223                         Ψυχοδυναμική ανθρωπίνων σχέσεων

ΨΥΧΣ 226-230                Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας

ΨΥΧΣ 227                         Κοινότητα και ψυχική υγεία

ΨΥΧΣ 231-235                 Ψυχολογία ατομικών διαφορών: Ψυχολογικές μετρήσεις

ΨΥΧΣ 232                        Αυτοαντίληψη: Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις

ΨΥΧΣ 236-240                Ψυχολογία της εργασίας

ΨΥΧΣ 237                        Κίνητρα προς εργασία

ΨΥΧΣ 241-245                Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στην ψυχολογία

ΨΥΧΣ 242                        Εργαστήριο εφαρμοσμένων μεθόδων έρευνας

ΨΥΧΣ 246-250                Ψυχοπαθολογία και προσαρμογή

ΨΥΧΣ 247                        Θεωρίες της οικογένειας

ΨΥΧΣ 248                        Θεωρίες ψυχικών διαταραχών

ΨΥΧΣ 251-260                 Φυσιολογική βάση των ψυχικών παθήσεων

ΨΥΧΣ 252                         Φυσιολογική βάση της μάθησης και μνήμης

ΨΥΧΣ 253                         Γλώσσα και σκέψη: Γνωστική και νευροψυχολογική προσέγγιση

ΨΥΧΣ 261                         Θέματα ψυχολογίας της γνώσης

ΨΥΧΣ 262                         Ψυχολογία της τέχνης

ΨΥΧΣ 263                         Ψυχολογία συναισθημάτων

ΨΥΧΣ 264                         Ψυχολογία της υγείας

ΨΥΧΣ 300-399                Σεμινάρια

ΚΟΙΣ 100 (Υ)                   Εισαγωγή στη Γενική Κοινωνιολογία

ΚΟΙΣ 101-107                  Κοινωνιολογική θεωρία

ΚΟΙΣ 108-116                  Πολιτική Κοινωνιολογία

ΚΟΙΣ 117-122                  Μέθοδοι και τεχνικές κοινωνικής έρευνας

ΚΟΙΣ 123-129                  Κοινωνική και πολιτική επικοινωνία

ΚΟΙΣ 130-135                  Κοινωνιολογία της κουλτούρας

ΚΟΙΣ 136-141                  Κοινωνιολογία της παρέκκλισης

ΚΟΙΣ 142-147                  Κοινωνική δομή και διαστρωμάτωση

ΚΟΙΣ 148-155                  Ελληνική κοινωνία

ΚΟΙΣ 156-160                  Κοινωνιολογία της οργάνωσης

ΚΟΙΣ 161-165                  Συλλογική συμπεριφορά και δυναμική των ομάδων

ΚΟΙΣ 166-170                  Κοινωνικοποίηση

ΚΟΙΣ 171-175                  Κοινωνιολογία του δικαίου

ΚΟΙΣ 176-180                  Κοινωνικές πρακτικές, αναπαραστάσεις και ιδεολογίες

ΚΟΙΣ 200-220                  Ειδικές Κοινωνιολογίες (Κοινωνιολογία της γνώσης, Κοινωνιολογία της τέχνης, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης κλπ.)

ΚΟΙΣ 300-399                  Σεμινάρια

Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα, όπως δηλώνονται παραπάνω, τα μαθήματα “Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και στις τεχνικές έρευνες της κοινωνιολογίας”, “Κοινωνιολογική θεωρία II (σύγχρονη)” και “Πολιτική κοινωνιολογία” είναι βασικά και είναι σκόπιμο να τα παίρνουν όλοι οι φοιτητές του Τομέα.

ΠΑΙΣ 010-011                  Διδακτική Άσκηση φιλολογικών μαθημάτων

ΠΑΙΣ 100                         Εισαγωγή στην Παιδαγωγική επιστήμη

ΠΑΙΣ 101                         Εισαγωγή στη φιλοσοφική παιδαγωγική

ΠΑΙΣ 102                         Βασικά προβλήματα θεωρίας και πράξης της παιδείας

ΠΑΙΣ 103                         Διδακτική μεθοδολογία

ΠΑΙΣ 104                         Ειδική Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων με έμφαση στη διδακτική των αρχαίων ελληνικών και της ιστορίας

ΠΑΙΣ 105                         Ειδική διδακτική φιλολογικών μαθημάτων με έμφαση στη διδακτική των νέων ελληνικών

ΠΑΙΣ 106                         Ειδική διδακτική φιλολογικών μαθημάτων

ΠΑΙΣ 107                         Θεωρίες της Παιδείας

ΠΑΙΣ 108                         Δημιουργικότητα και γνώση

ΠΑΙΣ 109-110                  Ιστορία της Παιδείας-Εξέλιξη εκπαιδευτικών θεωριών

ΠΑΙΣ 111                         Ψυχοπαιδαγωγική του Σχολείου

ΠΑΙΣ 112                         Παιδαγωγική ψυχολογία

ΠΑΙΣ 113                         Εναλλακτικές μορφές μάθησης

ΠΑΙΣ 114-115                  Ψυχοδυναμική του σχολείου και της σχολικής τάξης

ΠΑΙΣ 116                         Σχολική Παιδαγωγική

ΠΑΙΣ 117-119                  Εκπαιδευτική αξιολόγηση

ΠΑΙΣ 120-121                  Παιδαγωγική Συμβουλευτική-Θεωρίες Συμβουλευτικής

ΠΑΙΣ 122                         Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΠΑΙΣ 123-125                  Σχολικά Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία

ΠΑΙΣ 127                         Περιβαλλοντική Αγωγή

ΠΑΙΣ 128-130                  Συγκριτική Εκπαίδευση

ΠΑΙΣ 131-132                  Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΑΙΣ 133-136                  Ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης

ΠΑΙΣ 137-139                  Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις

ΠΑΙΣ 140                         Γλώσσα, κοινωνία και εκπαίδευση

ΠΑΙΣ 141                         Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

ΠΑΙΣ 142                         Σχολείο και Κοινωνία

ΠΑΙΣ 143                         Κοινωνιολογία του διδακτικού έργου

ΠΑΙΣ 144                         Συνεχιζόμενη και διά βίου εκπαίδευση

ΠΑΙΣ 145                         Κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση

ΠΑΙΣ 146-147                  Εκπαιδευτική πολιτική και ανάπτυξη

ΠΑΙΣ 148-152                  Φιλοσοφία της Παιδείας

ΠΑΙΣ 153-154                  Εκπαιδευτική Τεχνολογία

ΠΑΙΣ 155-156                  Μεθοδολογία της παιδαγωγικής έρευνας

ΠΑΙΣ 157                         Εκπαιδευτική έρευνα και στατιστική

ΠΑΙΣ 158-159                  Ποιοτικές μέθοδοι της παιδαγωγικής έρευνας

ΠΑΙΣ 300-399                  Σεμινάρια