ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ:
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΕΦΗΣ ΜΙΧΕΛΗ

Πανεπιστημιούπολη

Αίθουσα Δ 3-7Α

Ρέθυμνο

5-6 Νοεμβρίου 2005

Το πρόγραμμα του συμποσίου σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf)

Περιλήψεις ανακοινώσεων του συμποσίου σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf)

(Τελευταία ενημέρωση: 18/10/2005 2:00μμ)