ΚΠΓ332

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ΙΙ

Στο παρόν σεμινάριο δίνονται θέματα απαλλακτικών εργασιών προς επεξεργασία (για εμβάθυνση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση) και σχετική βιβλιογραφία.
Οι φοιτητές θ΄αξιολογηθούν από τις ανωτέρω εργασίες που θα παραδώσουν στη διδάσκουσα.