ΚΠΓ331

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση I

Στο παρόν σεμινάριο δίνονται προτεινόμενα θέματα απαλλακτικών εργασιών προς επεξεργασία (σχετικών με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση) και ενδεικτική βιβλιογραφία.
Οι φοιτητές θ΄αξιολογηθούν από τις ανωτέρω εργασίες που θα παραδώσουν στη διδάσκουσα.