ΚΠΒ312

Διδακτική της Ιστορίας στο Λύκειο: μαρτυρίες, ειδικά θέματα, πρακτικές εφαρμογές στη διδασκαλία και την αξιολόγηση

Η διδακτική της Ιστορίας το εαρινό εξάμηνο 2011-12 περιλαμβάνει μαθήματα για τη σχέση της διδακτικής της Ιστορίας με τη Λογοτεχνία, το Περιβάλλον, τους Άλλους . Επίσης θα αναφερθεί και σε ειδικότερα ζητήματα διδακτικής του μαθήματος στο Λύκειο , αυτό ιδιάιτερα στο σεμινάριο, σε θέματα ανάλυσης και χρήσης των ιστορικών πηγών, στην ανάλυση ιστορικών πηγών και εννοιών καθώς και στη βιωματική διδασκαλία της ιστορίας . Ακόμη θα περιλαμβάνει και ζητήματα προετοιμασίας του διδάσκοντα αναφορικά με το μάθημα, θέματα διδακτικής των σημερινών εγχειριδίων του Λυκείου καθώς και τη σύγκριση των παλιών εγχειριδίων της Ιστορίας από το 1922 ως σήμερα σε συδυασμό και με τα Αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόζονταν και εφαρμόζονται σήμερα.Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας της ιστορίας ( σκοποί, στοχοθεσία, μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγηση) προκειμένου να αποκτήσει ένα περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα το σεμινάριο κυρίως αλλά και οι παραδόσεις.