ΚΠΒ311

Διδακτική της Ιστορίας στο Γυμνάσιο. Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές Διδακτικής και Αξιολόγησης

Οι φοιτητές θα ασχοληθούν με διδακτικές εφαρμογές , προτάσεις διδασκαλίας , εφαρμογές ΝΤ στη διδακτική της Ιστορίας στο Γυμνάσιο, αφού πρώτα παρακολουθήσουν σχετικά εισαγωγικά μαθήματα  αναφορικά με τα σημερινά βιβλία Ιστορίας στο Γυμνάσιο, τις μεθόδους, τις ΝΤ και την επεξεργασία των πηγών
 κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Τέλος θα παρουσιάσουν σεμιναριακές εργασίες στη διδακτική της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και άλλες εργασίες σχετικές με την Ιστορία ως μάθημα στη ΔΕ από διάφορες οπτικές γωνίες.