ΚΠΑ332

Ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης (1960-2011)

To ενδιαφέρον του ανθρώπου (και των ειδικών επιστημόνων) για το παρελθόν, το εύρος και η ένταση του ενδιαφέροντος αυτού συνδέονται σε κάθε εποχή με την απάντηση στο ερώτημα «τι είναι Ιστορία». Η εκάστοτε απάντηση προέβαλε μια ‘θεωρία’ και υποδείκνυε έναν τρόπο ερευνητικής προσέγγισης και αφήγησης του ιστορικού παρελθόντος, που αποτυπωνόταν –και αποτυπώνεται- τόσο στα σχετικά θεωρητικά (επιστημολογικά) κείμενα όσο και στον τρόπο που γράφεται σε κάθε εποχή η Ιστορία. Στο σεμινάριο η αναδρομή στις διαφορετικές απαντήσεις και στις αποτυπώσεις τους στην ιστοριογραφία θα εκκινήσει από τη δεκαετία του 1960, που αποτελεί τομή ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε «παλιά» και «νέα» Ιστορία, και θα φτάσει έως τις απαντήσεις που δίνονται σήμερα (τέλη της 1ης δεκαετίας του 21ου αιώνα).

Στο πλαίσιο αυτό του προβληματισμού για την Ιστορία θα εντάξουμε την ιστοριογραφική επισκόπηση για την ιστορία της εκπαίδευσης, την ιστορική δηλαδή έρευνα σε ένα επιμέρους πεδίο της ανθρώπινης ζωής και κοινωνίας, την παιδεία/ εκπαίδευση. Θα επιδιώξουμε να παρατηρήσουμε και να κατανοήσουμε την πορεία των ερευνητικών ιστορικών ερωτημάτων στα οποία προσπαθούν να απαντήσουν οι ιστορικοί της εκπαίδευσης και τον τρόπο με τον οποίο γράφουν την εκπαιδευτική ιστορία.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι α) να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες την πορεία του επιστημονικού/επιστημολογικού προβληματισμού (από το 1960 και εξής) για την ιστορική έρευνα του εκπαιδευτικού παρελθόντος θεωρητικά, αλλά και εμπειρικά μέσα από τη μελέτη ενδεικτικών έργων της ιστοριογραφίας της ελληνικής εκπαίδευσης β) να γνωρίσουν τη σύγχρονη εκπαιδευτική ιστορική αφήγηση, την ποικιλία των εκφάνσεών της, την εξέλιξη και τα προβλήματα, γ) να διακρίνουν τα στοιχεία που συναρθρώνουν μια επιστημονική ιστορική εκπαιδευτική μελέτη ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή σε προσωπικές τους εργασίες.

Το σεμινάριο αρθρώνεται σε κύκλους που ο καθένας περιλαμβάνει : α)παρουσίαση από τη διδάσκουσα της προβληματικής της περιόδου για την ιστορία της εκπαίδευσης (συγκριτικά με τον προβληματισμό για την Ιστορία), β) μελέτη επιλεγμένης βιβλιογραφίας από το σύνολο των συμμετεχόντων και γ)  παρουσιάσεις από φοιτητές/τριες ενδεικτικών μελετών από την ιστοριογραφία της περιόδου που μελετάται. Η αξιολόγηση θα λαμβάνει υπόψη: τη συμμετοχή (15%), την παρουσίαση της εργασίας (30%) και την τελική εργασία (55 %).