ΚΠΑ004

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Οι άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η συγκεκριμένη παράδοση καταγράφονται παρακάτω αναλυτικά:

 • Καθορισμός του επιστημονικού πεδίου της Παιδαγωγικής. Τα όρια και οι δυνατότητες της αγωγής. Ερευνητικές διαπιστώσεις περί κληρονομικότητας και περιβάλλοντος.
 • Ορισμός και έργο της Παιδαγωγικής. Βασικοί παιδαγωγικοί όροι (αγωγή, αυτοαγωγή, μόρφωση, μάθηση, διδασκαλία, εκπαίδευση, παιδεία, κατάρτιση).
 • Κλάδοι της Παιδαγωγικής (εφαρμοσμένη και θεωρητική). Η συνεργασία της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες (Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία).
 • Η γένεση και εξάπλωση του σχολικού θεσμού.
 • Οι λειτουργίες που επιτελεί ο σχολικός θεσμός.
 • Το αίτημα για ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση.
 • Το παιδαγωγικό ζεύγος / το διδακτικό τρίγωνο.
 • Οι μαθητές / μαθήτριες (σημεία – καμπές στη μαθητική ζωή, μαθητές και σχολική επίδοση, οι αποκαλούμενοι ως «δύσκολοι μαθητές» κ.ο.κ.).
 • Οι εκπαιδευτικοί: ερευνητικά δεδομένα. Συγκρούσεις στους ρόλους τους.
 • Οι απαραίτητες πλευρές της επιστημονικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Οι πλευρές της άρτιας προπαρασκευής τους.
 • Η παιδαγωγική σχέση εντός της σχολικής αίθουσας: το παιδαγωγικό κλίμα, η αποκαλούμενη «αυθεντία» του εκπαιδευτικού, η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών (διδακτικό στυλ) και οι επιδράσεις της στις μαθήτριες και τους μαθητές.
 • Η διαπροσωπική επικοινωνία εντός της σχολικής αίθουσας (ο τρόπος με τον οποίο δρουν οι προσδοκίες, οι επιδράσεις τους στους μαθητές κ.ά.).
 • Η διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/-τριών: το κοινωνιόγραμμα και η σημερινή χρησιμότητά του για τη λειτουργία της ομάδας. Το κοινωνικο-πολιτισμικό προφίλ της ομάδας.