ΚΚΓ430

Ειδικά θέματα ιστορικής και πολιτικής Κοινωνιολογίας

Στο σεμινάριο θα συζητηθούν κείμενα που αφορούν το αντικείμενο και τη μέθοδο δύο κλάδων των κοινωνικών επιστημών, της Ιστορικής και της Πολιτικής Κοινωνιολογίας, οι οποίοι γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σε γενικές γραμμές, η Ιστορική Κοινωνιολογία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε ζητήματα που αφορούν στην ανάδυση και τη λειτουργία του σύγχρονου κόσμου, χρησιμοποιώντας πραγματολογικό υλικό το οποίο δανείζεται από την επιστήμη της Ιστορίας, ενώ η Πολιτική Κοινωνιολογία φιλοδοξεί, μέσα από μία διεπιστημονική ουσιαστικά προσέγγιση, να παράσχει μία κοινωνιολογική «ανάγνωση» του Πολιτικού φαινομένου. Στο σεμινάριο θα προτιμηθούν φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν περάσει με επιτυχία τα υποχρεωτικά κοινωνιολογικά μαθήματα του τμήματος ενώ απαραίτητη κρίνεται και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.