ΚΚΓ410

Φωτογραφία και κοινωνία

Η φωτογραφία αναμφίβολα αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές επινοήσεις των δυο τελευταίων αιώνων καθώς συνδέεται με ριζικές αλλαγές στην ανθρώπινη γνώση και αντίληψη. Στόχος του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών σε ζητήματα που αφορούν την πρόσληψη και ανάγνωση της φωτογραφίας, τη σχέση πραγματικότητας και μηχανικής αναπαραγωγής της καθώς και την αλληλεξάρτηση καλλιτεχνικής έκφρασης και κοινωνίας. Στην βάση αυτής της προβληματικής, οι κύριες θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι:

  • Η προϊστορία και οι κοινωνικές συνθήκες επινόησης και εξέλιξης της φωτογραφίας
  • Οι χρήσεις και οι εφαρμογές της φωτογραφίας (πορτραίτο, τοπίο, ρεπορτάζ, διαφήμιση κλπ)
  • Οι συνέπειες από τις πρόσφατες εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας