ΚΚΓ143

Ιστορική Ανθρωπολογία

Πώς γνωρίζουμε και πώς αναπαριστούμε το παρελθόν; Το μάθημα αυτό στοχεύει στην κατανόηση των πρακτικών αντίληψης, αναπαράστασης και νοηματοδότησης του παρελθόντος σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια.

Μέσα από την εμβάθυνση στη γενεαλογία της σχέσης μεταξύ των επιστημονικών πεδίων της ιστορίας και της ανθρωπολογίας θα εξεταστούν οι κανόνες και οι θεωρίες που κατασκευάζουν τις επικρατούσες μορφές γνώσης και διάδοσης του παρελθόντος.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την διαμόρφωση μιας κριτικής θεώρησης τόσο των παραδοσιακών ιστορικών προσεγγίσεων όσο και των χρήσεων του παρελθόντος στην καθημερινή ζωή.

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην παραγωγή της γνώσης και των αναπαραστάσεων γύρω από το παρελθόν μέσα από την εξοικείωση με τις θεωρίες και τις μεθόδους της κοινωνικής ανθρωπολογίας.