ΚΚΒ419

Κοινωνικό κράτος και κρίση αναπαραγωγής

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την εξέταση των μετασχηματισμών των θεσμικών και μη μηχανισμών αναπαραγωγής (οικονομικής αγοράς, σχολικής αγοράς, κρατικής αγοράς εργασίας, γαμήλιας αγοράς κ.ά.) και της κατανομής των εξουσιών πάνω στα εργαλεία αναπαραγωγής, οι οποίοι οδήγησαν σε μια λιγότερο ή περισσότερο δύσκολη προσαρμογή του συστήματος στρατηγικών αναπαραγωγής (οικονομικών, εκπαιδευτικών, συμβολικών, γαμήλιων κ.ά.) σχεδόν του συνόλου των κοινωνικών ομάδων που αποτελούν τον εθνικό κοινωνικό μας χώρο.