ΚΚΑ430

Άτομο και Ατομικισμός στη Διαδικασία Πολιτισμού

Στο σεμινάριο θα εξετάσουμε τους τρόπους που η κοινωνιολογία ξεπερνά μία από τις μεγαλύτερες, φανταστικές αντιθέσεις που εμφανίστηκαν στη σύγχρονη σκέψη. Πρόκειται για την φανταστική αντίθεση ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία ή τον πολιτισμό. Αφού δούμε πρώτα τα αδιέξοδα στα οποία περιήλθε η φιλοσοφική ανθρωπολογία, θα εστιάσουμε εν συνεχεία την προσοχή μας στην κοινωνιολογική θεωρία της γνώσης. Η τελευταία δείχνει την ιστορική ή κοινωνιογενετική διαδικασία συγκρότησης του ατόμου και του ηθικού ατομικισμού.

Σχέδιο Μαθήματος

Ι. Εισαγωγή

 1. Γενική Εισαγωγή (και κατανομή εργασιών)
 1. Εισαγωγή: Το άτομο μεταξύ φύσης και πολιτισμού
 • Η φιλοσοφική ανθρωπολογία: Οι δύο μονισμοί
 • Μεταξύ φύσης και-πολιτισμού
 1. Κοινωνιολογική θεωρία της γνώσης και η κατηγορία προσωπικότητα
 • Η κατηγορία της προσωπικότητας
 • Η ιστορικές μεταβολές της κατηγορίας

ΙΙ. Παρουσιάσεις

 1. Το άτομο μεταξύ φύσης και πολιτισμού: 1. Η Ψυχανάλυση
 • Η εμφάνιση του πολιτισμού (κανόνας): Τοτέμ και ταμπού
 • Η ανάλυση του Εγώ
 • Φύση και πολιτισμός: Η αδύνατη ισορροπία 
 1. Το άτομο μεταξύ φύσης και πολιτισμού: 2. Κουλτούρα και σύμβολα
 • Η τραγωδία της κουλτούρας
 • Η γένεση του εαυτού
 1. Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία
 • Ατομικές και συλλογικές αναπαραστάσεις
 • Οι κατηγορίες της σκέψης
 • Ψυχολογία και Κοινωνιολογία
 1. Η θεωρία του κοινωνικού ατόμου
 • Η έννοια της ψυχής
 • Η κατηγορία προσωπικότητα: προσωπείο-πρόσωπο-άτομο
 1. Η θεωρία του κοινωνικού ατόμου
 • Ο διττός άνθρωπος
 • Το κοινωνικό άτομο
 • Ο ηθικός ατομικισμός
 1. Άτομο και κοινωνική δράση
 • Ορισμός της κοινωνικής δράσης
 • Θρησκεία και έλεγχος της συμπεριφοράς
 • Συναισθήματα, αξίες και το πνεύμα του υπολογισμού
 1. Διαμόρφωση των ηθών στη διαδικασία πολιτισμού
 • Κουλτούρα και πολιτισμός
 • Συναισθηματικός έλεγχος και κανονιστικότητα
 • Κράτος και άτομο
 • Ο μετασχηματισμός της ισορροπίας «Εγώ-Εμείς»
 1. Ατομικισμός και σύγχρονη ιδεολογία
 • Η θρησκευτική γένεση του ατόμου
 • Οι οικονομικές βάσεις του ατομικισμού
 • Κράτος και ατομικισμός
 • Ιδεολογία και ανθρωπολογία

ΙΙΙ. Συμπεράσματα

 1. Γενικά συμπεράσματα 1.
 • Η έννοια του ατόμου
 • Το άτομο στη διαδικασία πολιτισμού
 1. Γενικά συμπεράσματα
 • Ιδεολογία και κοινωνικές επιστήμες
 • Ο αρνητικός ατομικισμός