ΚΚΑ132

Κοινωνιολογική και ανθρωπολογική θεωρία του πολιτισμού

Στο μάθημα θα εξετάσουμε τη διαδικασία πολιτισμού υπό το πρίσμα της κοινωνιολογικής θεωρίας της γνώσης. Θα μελετήσουμε τις κύριες συνιστώσες του πολιτισμού, δηλαδή τη γνώση, την ηθική και την αισθητική, εστιάζοντας στις σχέσεις ανάμεσα στις θεσπισμένες πρακτικές και τις θεσπίζουσες κοινωνικές δράσεις. Αυτή η προσέγγιση έχει ένα διττό στόχο: πρώτον, την κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στις θεσπισμένες πρακτικές και τους προσανατολισμούς των κοινωνικών δράσεων που προσδιορίζουν τα επίπεδα των επιλογών της πολιτισμικής ανάπτυξης· δεύτερον, την κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην ανάπτυξη των επιστημών και των καλών τεχνών και τον κοινωνικό κόσμο.

Το μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη:

Ι. Κοινωνιολογική θεωρία της γνώσης και πολιτισμός

 • Κοινωνιολογική θεωρία της γνώσης
 • Διαδικασία πολιτισμού και ανθρωπολογία
 • Οι επιστήμες της κοινωνίας και του πολιτισμού
 • Συλλογικές αναπαραστάσεις και συλλογική μνήμη
 • Οι διαδικασίες εξορθολογισμού
 • Κοινωνικές και θυμικές δομές
 • Η συνιστώσες της σύγχρονης ιδεολογίας

ΙΙ. Αναστοχαστική ανθρωπολογία των επιστημονικών και καλλιτεχνικών πρακτικών

 • Κοινωνιολογία της επιστημονικής δημιουργικότητας
 • Κοινωνιολογία της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας
 • Επιστημονικές κουλτούρες και σύγχρονη ανθρωπολογία

ΙΙΙ. Διαδικασίες πολιτισμικής μεταβίβασης

 • Γενική εκπαίδευση και επαγγελματική διαφοροποίηση
 • Προβλήματα πολιτισμικής μεταβίβασης στις σύγχρονες κοινωνίες των ημερών μας

Τα αναλυτικά περιεχόμενα των παραδόσεων και η αναλυτική –και στοιχειωδώς σχολιασμένη– βιβλιογραφία θα αναρτώνται κάθε εβδομάδα στη σελίδα του μαθήματος. Στις ανακοινώσεις του μαθήματος θα αναρτηθούν επίσης ορισμένα πρωτογενή κείμενα που πρέπει να διαβάσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες.