ΚΚΑ101

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις μεθόδους, την ορολογία και τις έννοιες της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Με αναφορές στα κυριότερα πεδία της ανθρωπολογίας (συγγένεια, πολιτική ζωή, οικονομία, πολιτισμός, θρησκεία-τελετουργία) η κύρια θεματική των διαλέξεων θα επικεντρωθεί:

α) στις ιστορικές καταβολές και διαμόρφωση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, κατά τον 19ο αι., σε αυτόνομο γνωστικό κλάδο,

β) στις κύριες θεωρητικές σχολές (εξελικτισμός, λειτουργισμός και δομολειτουργισμός, πολιτισμική διάχυση, αμερικάνικη σχολή του «κουλτουραλισμού», δομισμός) όπως αυτές διαμορφώθηκαν ιστορικά στις τρεις κύριες «παραδόσεις», την αγγλική, την γαλλική και την αμερικάνικη.

 

Προτεινόμενα συγγράμματα:

J.-P. Colleyn, Στοιχεία Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Αθήνα: Πλέθρον, 2005

Nigel Barley, Ο ανυποψίαστος ανθρωπολόγος, Αθήνα: Αιώρα 2005.