ΚΚΑ101

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Το προαιρετικό αυτό μάθημα εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στην επιστήμη της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Θα συζητηθούν οι ιστορικές συνθήκες ανάπτυξης της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, το πεδίο και οι μέθοδοι μελέτης, με έμφαση στην επιτόπια έρευνα και τη συμμετοχική παρατήρηση. Θα συζητηθούν ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας και θα αναφερθούμε στη συζήτηση για το ρόλο και τη θέση της Ανθρωπολογίας στην εποχή μας.

Τέλος, θα στηριχθούμε σε επιλεγμένες εθνογραφίες για τον Ελλαδικό χώρο προκειμένου να διερευνήσουμε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (π.χ. συγγένεια, οικονομία, φύλα, κ.α.).

 

Προαπαιτούμενα:

Τρόπος αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση

 

Εγχειρίδια

  1. Eriksen, H.Th. 2007. Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα: Μια Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική
  2. Barley, N. 2005. Ο Ανυποψίαστος Ανθρωπολόγος: Σημειώσεις σε μία Χωμάτινη Καλύβα. Αθήνα: Αιώρα