ΚΕΑ540

Κοινωνική φιλοσοφία: Θεμέλια της κοινωνικής κριτικής στον 20ο αιώνα

Η παράδοση έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους/τις φοιτητές/τριες για τη μελέτη κειμένων της κριτικής θεωρίας, εκείνης δηλαδή της φιλοσοφικής και κοινωνιοθεωρητικής παράδοσης, την οποία θεμελίωσε ο Μαξ Χορκχάιμερ στη δεκαετία του ’30 και η οποία συνεχίζεται ως τις μέρες μας με νέες μορφές. Σταθερό ζητούμενο της κριτικής θεωρίας είναι ο αναστοχασμός πάνω στη δυνατότητα μιας απελευθερωτικής πρακτικής της ανθρωπότητας. Στο μάθημα θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις βασικές φιλοσοφικές και κοινωνιοθεωρητικές κατηγορίες, τις οποίες η κριτική θεωρία παραλαμβάνει από τα κείμενα του Καρλ Μαρξ και του Γκέοργκ Λούκατς, όπως είναι η έννοιες της αλλοτρίωσης, του φετιχισμού και της πραγμοποίησης. Σε επόμενα εξάμηνα θα μελετήσουμε τη μετεξέλιξη τέτοιων μοτίβων του στοχασμού στα κείμενα των ευρύτερων κριτικών θεωρήσεων του 20ου αιώνα.

Προτεινόμενα εγχειρίδια:
1) Γ. Σαγκριώτης και Α.Α. Χρύσης (επιμ.), Γκέοργκ Λούκατς. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006.
2) Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό. Ο διεπιστημονικός υλισμός του Max Horkheimer, Αλεξάνδρεια
2001.
3) Κ. Καβουλάκος (επιμ.), Κριτική θεωρία: Παράδοση και προοπτικές, Νήσος 2003.