ΚΔΓ461

Κοινωνικοποίηση, πολιτισμικές και κοινωνικές ανισότητες

Σκοπός του σεμιναρίου αποτελεί η αναδόμηση της σχέσης μεταξύ της κοινωνιολογίας της πολιτισμικής διάχυσης και κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, από τη μια μεριά, και από την άλλη,  και μιας ανθρωπολογικά θεμελιωμένης  θεώρησης της  κοινωνικοποίησης και της μάθησης.