ΚΨΓ361

Το δίπολο ντροπή-τιμή στην πολιτισμική Ψυχολογία του Εαυτού

Το σεμινάριο αυτό επικεντρώνεται στην διερεύνηση της σχέσης της ντροπής με την αίσθηση και την ανάγκη προστασίας/διαφύλαξης  της «τιμής» στα μάτια των άλλων μέσα από το πλαίσιο της Ψυχολογίας των συναισθημάτων και του εαυτού. Εξετάζονται θεματικές που αφορούν θεωρητικές αντιπαραθέσεις και θεμελιώδη ζητήματα στην λειτουργία της ντροπής και στην λειτουργία αυτής, ειδικότερα σε κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια που εμφατικά οργανώνονται υπερτονίζοντας το ρόλος της «τιμής» και του κοινωνικού στάτους ενώ επιδεικνύουν ταυτόχρονα ισχυρό κοινωνικό έλεγχο στα μέλη τους.  
 

  • P Gilbert & V. Andrews( 1998). Shame: Interpersonal behavior, psychopathology, and cultureNew York: Oxford University Press.
  • Patricia M. Rodriguez Mosquera, Antony S.R. Manstead & Agneta H. Fischer (2010). The role of honour concerns in emotional reactions to offences. Cognition & Emotion, Volume 16, Issue 1, January 2002, pages 143-163