ΚΨΓ352

Η καταγωγή, η φύση και η λειτουργία της μουσικής

Στο σεμινάριο οι τεταρτοετείς και πιθανόν ορισμένοι τριτοετείς φοιτητές θα εργαστούν (ξενόγλωσσα άρθρα) πάνω στα σύγχρονα διεπιστημονικά ευρήματα για την καταγωγή, τη φύση και τη λειτουργία της μουσικής στο είδος μας.

Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι και ΙΙ.

Τρόπος αξιολόγησης: Παρουσία, συμμετοχή στην τάξη, παρουσίαση-υποστήριξη εργασίας και γραπτή εργασία.