ΚΨΒ397

Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη

Το σεμινάριο Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη στοχεύει στην κατάρτιση του μελλοντικού εκπαιδευτικού στη διεργασία της διδασκαλίας και της μάθησης, τη συμπεριφορά των διδασκομένων, καθώς και ερευνητικά δεδομένα, που αφορούν την τάξη και τις ψυχολογικές αρχές που τη διέπουν. Επομένως, οι φοιτητές που επιλέγουν το συγκεκριμένο σεμινάριο θα κατανοήσουν ότι μέσω του συνδυασμού πράξης και θεωρίας η διδασκαλία θα γίνει βασική προτεραιότητα τους.