ΚΨΒ396

Παρεμβάσεις στη Σχολική Κοινότητα

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν ενδεικτικά παρεμβατικά προγράμματα στη σχολική κοινότητα, τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη ποικίλων δυσκολιών ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών στο σχολείο.