ΚΨΒ390

Ερευνητική προσέγγιση της εφηβείας

Θα επιλεγούν προς μελέτη, παρουσίαση και συγγραφή εργασιών ξενόγλωσσα ψυχολογικά κείμενα καθώς και γενική, ελληνική βιβλιογραφία, επικεντρωμένα σε ποικίλες θεωρητικές και μεθοδολογικές στρατηγικές διερεύνησης της εφηβείας,  με στόχο την κριτική θεώρηση των σύγχρονων ψυχολογικών θεωριών και ευρημάτων.