ΚΨΒ384

Η φύση της προκατάληψης

Το σεμινάριο εστιάζει σε αυτό που έχει αποκληθεί «προβληματική της «προκατάληψης», επιστημολογικά το πιο κομβικό ίσως παράδειγμα στην κοινωνική ψυχολογία. Το σεμινάριο για αυτό δανείζεται τον τίτλο του από το πιο εμβληματικό έργο σε αυτή την προβληματική, το έργο του Allport, 60 χρόνια πριν.  Εξετάζονται επιλεκτικά οι βασικές θεωρητικές συμβολές που αναφέρονται στην έννοια της προκατάληψης, μέχρι την πρόσφατη κριτική συζήτηση για τις παραδοχές, τη σκοπιμότητα και την ευστοχία της όλης προβληματικής. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, το σεμινάριο αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του σεμιναρίου «Κοινωνικές διακρίσεις και κανονιστικά όρια» που προσφέρεται το εαρινό εξάμηνο και έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την εμπειρική έρευνα στην ίδια περιοχή.